INDEKS TEMATYCZNY » Miejsce świadczenia przy dostawie towarów

 • 14-04-2023
  VAT: Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) - miejsce świadczenia
  W związku z wejściem w życie pakietu e-commerce od połowy 2021 roku obowiązują szczególne zasady określenia miejsca dostawy w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość. więcej »
 • 13-04-2023
  VAT: Miejsce świadczenia przy dostawie towarów - transakcje łańcuchowe
  Określenie miejsca dostawy towarów odbywa się w przypadku transakcji łańcuchowych dość specyficznie. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy VAT  w przypadku gdy te same towary są przedmiotem kolejnych dostaw oraz są wysyłane lub transportowane bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego w kolejności nabywcy, wysyłkę lub transport przyporządkowuje się wyłącznie jednej dostawie.   więcej »
 • 12-04-2023
  VAT: Miejsce świadczenia przy dostawie towarów
  Podatek VAT jest zobowiązaniem podatkowym o charakterze terytorialnym, a to oznacza, że obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług powstaje w tym kraju któremu przepisy przypisują miejsce świadczenia. więcej »
 • 03-02-2015
  VAT: Usługi magazynowania nie zawsze opodatkowane w kraju położenia nieruchomości
  Dla prawidłowego opodatkowania podatkiem od towarów i usług danej usługi niezbędne jest właściwe określenie jej miejsca świadczenia. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 grudnia 2014 r. (sygn. IBPP4/443-444/14/PK) dotyczy wyznaczenia miejsca świadczenia kompleksowych usług magazynowania. więcej »
 • 04-08-2014
  Usługi na prywatne cele podatnika a VAT
  Zgodnie z art. 28b ust. 4 ustawy o VAT w przypadku świadczenia usług, które są przeznaczone wyłącznie na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych lub członków stowarzyszenia, do określenia miejsca świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 28c. więcej »
 • 09-07-2014
  Miejsce świadczenia usług elektronicznych
  Pytanie podatnika: Czy dokonywana za pośrednictwem strony internetowej sprzedaż gry będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w przypadku, gdy użytkownik - nabywca gry poda państwo swojego miejsca zamieszkania, z czego będzie wynikało, że jego miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a okoliczność ta zostanie dodatkowo potwierdzona przez kontrolę numeru IP komputera, z którego składane jest zamówienie? więcej »
 • 01-07-2014
  Wynajem jachtu a VAT
  Ciekawym sposobem na spędzenie urlopu w trakcie nadchodzącego sezonu wakacyjnego może być wynajem jachtu zacumowanego w innym niż Polska kraju. Ta prosta z pozoru usługa wymaga od podatnika wynajmującego jacht rozliczenia podatku VAT w kraju, w którym jacht zostaje udostępniony wynajmującemu i to zarówno w przypadku wynajmu na rzecz podatników, jak i osób niebędących podatnikami. więcej »
 • 10-06-2014
  Miejsce świadczenia usług związanych z targami
  Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zawierają szereg przepisów odnoszących się do zasad ustalania miejsca świadczenia usług dla celów VAT. Oprócz zasad ogólnych przepisy wprowadzają wyjątki mające zastosowanie do poszczególnych rodzajów usług. Jednym z takich wyjątków jest określanie miejsca świadczenia usług związanych m.in. z targami. więcej »
 • 22-10-2013
  Zagraniczne transakcje a polski VAT
  W przypadku transakcji łańcuchowych art. 22 ust. 4 ustawy o VAT może mieć tylko znaczenie uzupełniające ogólne reguły ustalania miejsca świadczenia. Z przepisu tego wynika, że zawsze, bez względu na wcześniejsze uregulowania zawarte w art. 22 ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT, dostawy dokonywane przez importera oraz następnych kontrahentów będą dostawami dokonywanymi na terytorium państwa członkowskiego importu. W żadnym jednak wypadku nie można w oparciu o treść art. 22 ust. 4 ustawy o VAT czynić ustalenia w zakresie miejsca świadczenia dostaw na wcześniejszych etapach przed importerem - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 06-08-2013
  Usługi doradcze a VAT. Miejsce świadczenia usług i odliczenie podatku
  Pytanie podatnika: W jaki sposób ustalić miejsce świadczenia wykonywanych usług doradczych? Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego? więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

17.06.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
17.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
18.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
19.06.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.06.2024

Szkolenie online: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT - studium przypadku

cena: 790.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY