INDEKS TEMATYCZNY » Medycyna pracy

 • 07-03-2019
  Dziurawe przepisy dotyczące badań okresowych pracowników
  Zgodnie z prawem pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy, ale nie ma obowiązku przechowywania w aktach osobowych pracownika kopii skierowania lekarskiego. Sytuacja ta uniemożliwia inspektorom pracy zweryfikowanie tego, czy w skierowaniu na badania zostały zawarte wyczerpujące informacje na temat specyfiki stanowiska pracy. więcej »
 • 31-10-2018
  NSA. Badania psychologiczne są zwolnione z VAT
  Z uzasadnienia: Badania psychologiczne przeprowadzane w ramach medycyny pracy realizują cel zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług. (...) Badania psychologiczne są częścią badań wstępnych, kontrolnych i okresowych wykonywanych przez medycynę pracy. Katalog badań profilaktycznych medycyny pracy nie ma charakteru zamkniętego. Jeśli badania psychologiczne były do nich włączone, to podlegają zwolnieniu z podatku VAT. więcej »
 • 24-07-2017
  NIK i PIP: Medycyna pracy nie do skontrolowania
  Interpelacja nr 13573 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra zdrowia w sprawie badań profilaktycznych pracownika więcej »
 • 14-09-2016
  Medycyna pracy do zmiany? 
  Aktualny model medycyny pracy nie jest dostosowany do potrzeb współczesnego rynku i nie wspiera odpowiednio pracodawców oraz pracowników – twierdzą Pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca ponad 12 tys. działających w Polsce przedsiębiorstw.  więcej »
 • 11-08-2014
  Świadczenia medyczne dla pracowników a podatek dochodowy
  Pytanie podatnika: Czy koszty abonamentu ponoszone przez pracodawcę i pracownika zgodnie z wyszczególnieniem w opisie stanu faktycznego za świadczenia medyczne w zakresie medycyny pracy i profilaktyki medycznej niezbędnej ze względu na warunki pracy stanowią przychód pracownika i powinny stanowić podstawę naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych? więcej »
 • 28-10-2013
  Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne a VAT
  Pytanie podatnika: Czy usługi z dziedziny medycyny pracy są objęte zwolnieniem przedmiotowym z podatku od towarów i usług? więcej »
 • 05-09-2013
  Świadczenia z zakresu medycyny pracy a VAT
  Pytanie podatnika: Czy świadczenia medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i kontrolne) są zwolnione z podatku od towarów i usług? Jak należy je rozliczać? więcej »
 • 10-07-2012
  Pakiety medyczne dla pracowników – skutki w VAT
  Pytanie podatnika: Czy przekazanie pracownikom pakietów medycznych jest czynnością opodatkowaną VAT? więcej »
 • 07-09-2010
  Medycyna pracy: Pracodawcy RP nawołują do zmian
  Zwiększenie fachowego nadzoru nad lekarzami medycyny pracy i zmiana systemu zapoznawania lekarzy tej specjalności z zagrożeniami na stanowiskach pracy – to postulaty Pracodawców RP dotyczące zmian w systemie medycyny pracy. Według organizacji, projekty resortu zdrowia dotyczące funkcjonowania w firmach medycyny pracy można streścić zdaniem: Jeśli pracodawcy będą płacić więcej, to system być może się poprawi. więcej »
 • 30-01-2008
  Pracodawca sam oceni zagrożenie dla zdrowia pracownika
  Rozpoznawaniem i oceną zjawisk szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w tym także z oceną ryzyka zawodowego, zajmie się pracodawca, który zastąpi jednostki medycyny pracy – zakłada projekt zmian w ustawie o służbie medycyny pracy, który na wniosek ministra zdrowia przyjął rząd. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

22.04.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.04.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.04.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY