INDEKS TEMATYCZNY » Koszty uzyskania przychodów

 • 13-11-2023
  Aparat słuchowy nie może być kosztem podatkowym firmy
  Do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej nie można zaliczyć wydatków osobistych, tj. m.in. takich, których poniesienie spowodowane jest wyłącznie stanem zdrowia podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Podstawowym celem poniesienia takich wydatków jest bowiem poprawa stanu zdrowia, bądź jakości życia podatnika, a nie osiągnięcie przychodu. więcej »
 • 09-11-2023
  Praca w miejscu zamieszkania a prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
  Pracownicy „zamiejscowi” wykonujący pracę zdalną na podstawie znowelizowanego Kodeksu pracy zachowują prawo do podwyższonych kosztów ze stosunku pracy. Zatem, pracownik, świadcząc pracę pod adresem zamieszkania, ma prawo do tzw. podwyższonych kosztów pracowniczych określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. więcej »
 • 03-11-2023
  Catering dla pracowników jako koszt podatkowy
  Spółka nabywa usługi cateringowe dla swoich pracowników. Posiłki opisane imieniem i nazwiskiem zamawiającego są dowożone bezpośrednio do siedziby spółki i przez nią opłacane. Skorzystanie z tego programu jest dobrowolne. Czy koszty zakupu na rzecz pracowników usług cateringowych będą dla spółki kosztem uzyskania przychodów? więcej »
 • 03-11-2023
  Ewidencjonowanie kosztów ogrzewania przy prowadzeniu działalności w mieszkaniu
  Wydatki poniesione na ogrzewanie firmy prowadzonej we własnym mieszkaniu mogą być zaksięgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Wydatek musi być jednak prawidłowo udokumentowany oraz rozliczony w wysokości adekwatnej do powierzchni, jaka jest przeznaczona na prowadzenie firmy. więcej »
 • 02-11-2023
  Zakup konsoli do gier dla pracowników w kosztach firmy
  Spółka umożliwia integrację pracowników / współpracowników m.in. poprzez wspólną grę na konsoli do gier w strefie relaksu, która jest dostępna zarówno w godzinach pracy (korzystanie w przerwach), a także poza godzinami pracy - w przypadku wydarzeń integracyjnych organizowanych na terenie biura. Czy wydatek na zakup konsoli do gier komputerowych do strefy relaksacyjno-integracyjnej stanowić koszt uzyskania przychodu spółki? więcej »
 • 30-10-2023
  Owoce i warzywa dla pracowników mogą być kosztem firmy
  Spółka planuje zagwarantować pracownikom i współpracownikom stały dostęp do zdrowych przekąsek w postaci owoców i warzyw (finansowanych ze środków obrotowych). W tym celu nawiąże współpracę z kontrahentami, którzy będą regularnie dostarczać owoce i warzywa do biura spółki. Z założenia owoce i warzywa będę dostępne do czasu każdorazowego wyczerpania dostawy. Czy wydatki te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? więcej »
 • 24-10-2023
  Wydatki na remont i odtworzenie środka trwałego w kosztach podatkowych
  Wydatki na prace o charakterze remontowym i odtworzeniowym środków trwałych stanowią koszty uzyskania przychodów które dla celów podatkowych podatnik ma prawo ująć jednorazowo, w dacie ich poniesienia, pomimo rozliczania tych samych kosztów dla celów bilansowych w czasie. więcej »
 • 23-10-2023
  Czynsz dzierżawny w wartości początkowej środka trwałego
  Katalog wydatków poniesionych w związku z wytworzeniem środka trwałego powiększających jego wartość początkową jest otwarty, co wskazuje na to, że mieszczą się w nim również inne, nie wymienione wprost koszty, które będą miały wpływ na wartość początkową danego składnika majątku. Są to wydatki, które są ponoszone w wyniku podjęcia procesu wytwarzania środka trwałego. Wydatkami takimi są koszty, co do których nie ma wątpliwości, że nie wystąpiłyby, gdyby podatnik nie wytwarzał we własnym zakresie środka trwałego. Do kosztów wytworzenia należy zaliczyć również wydatki poniesione we wczesnym stadium procesu inwestycyjnego w celu stworzenia warunków do prowadzenia inwestycji, bez których nie doszłoby do wytworzenia środka trwałego. więcej »
 • 19-10-2023
  Aplikacja do ewidencji przebiegu pojazdu a podpis pracownika
  Pracownicy przedsiębiorcy wyjeżdżają w liczne delegacje służbowe. Część podróży służbowych odbywa się samochodami osobowymi będącymi własnością pracowników. Przedsiębiorca zamierza zrezygnować z prowadzenia papierowej ewidencji przebiegu pojazdu i korzystać ze specjalnej aplikacji. Uwierzytelnienie wprowadzonych danych będzie polega na potwierdzeniu tożsamości pracownika przez kombinację indywidualnego loginu oraz hasła pracownika. Czy taka elektroniczna ewidencja spełnia ustawowe warunki? więcej »
 • 18-10-2023
  Zlikwidowane towary w kosztach podatkowych
  Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione wydatki w związku z wycofaniem z obrotu wadliwych towarów w wysokości stanowiącej wartość zlikwidowanych towarów wskazaną w protokole likwidacyjnym - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
« poprzednia[ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

20.05.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.05.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.05.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2024 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.05.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.05.2024

Szkolenie online: Pomoc de minimis na nowych zasadach

cena: 190.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY