INDEKS TEMATYCZNY » Koszty uzyskania przychodów

 • 07-03-2024
  Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych dla celów CIT i PIT - MF wyjaśnia
  Kwalifikacja niedoborów do kosztów uzyskania przychodów następuje na podstawie ogólnej zasady zgodnie z tą zasadą, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjątkiem są koszty enumeratywnie wyłączone z kosztów podatkowych. Należy także uwzględniać regulacje dotyczące potrącania kosztów (pośrednich, bezpośrednich) w czasie. Równie istotna jest ocena czy niedobory powstały niezależnie od woli podatnika, czyli czy powstały pomimo dołożenia należytej staranności i zachowania racjonalności w działaniu, w celu ich uniknięcia, a więc czy są zawinione czy niezawinione. więcej »
 • 05-03-2024
  Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
  Przedsiębiorca kupił samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w działalności gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten można wprowadzić do ewidencji środków trwałych, a w konsekwencji dokonywać odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej? więcej »
 • 04-03-2024
  Samochód osobowy w leasingu za ponad 150 tys. zł w kosztach podatkowych
  Zawarcie umów leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy skutkuje tym, że do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć tą część opłaty wstępnej i każdej miesięcznej raty (w części dotyczącej spłaty wartości samochodu), która proporcjonalnie do ceny samochodu nie przekracza 150 000 zł. Zatem, jeżeli wartość samochodu będącego przedmiotem leasingu przekracza 150 tys. zł, to ww. wydatki nie będą kosztem w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu osobowego, będącego przedmiotem tej umowy. więcej »
 • 28-02-2024
  Dwa samochody w jednoosobowej działalności. Co z kosztami?
  Czy będąc osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, posiadającą już jedno auto osobowe w firmie w ramach leasingu operacyjnego, przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłaty związane z leasingiem operacyjnym drugiego auta osobowego, które będzie miało wyłącznie silnik elektryczny, a także związane z tym pojazdem wydatki takie jak ubezpieczenie, przegląd gwarancyjny, czy zakup opon? więcej »
 • 28-02-2024
  Amortyzacja: Wymiana komina to remont
  Prace związane z wymianą trzonu komina mają charakter remontowy, ponieważ wydatki poniesione na tę wymianę nie spowodowały wzrostu wartości użytkowej tego komina w stosunku do wartości z dnia przyjęcia go do użytkowania, mierzonej w szczególności okresem użytkowania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego i kosztami ich eksploatacji. więcej »
 • 27-02-2024
  Zasiłki z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy w kosztach podatkowych
  Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów, w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji we właściwym terminie. Zakład pracy do kosztów podatkowych zaliczy również, zgodnie z metodą memoriałową, należne składki na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli zasiłki zostaną następnie potrącone przez podatnika ze składek odprowadzanych do ZUS należy wyksięgować tę część składek z kosztów, która wcześniej zaliczona do tych kosztów metodą memoriałową. więcej »
 • 26-02-2024
  Wynagrodzenie z tyt. zmiany umowy najmu może być kosztem
  Wynagrodzenie za zgodę na zmianę umowy najmu stanowi koszt uzyskania przychodu inny niż bezpośrednio związany z przychodami wynajmującego, który powinien zostać zaliczony przez wynajmującego do kosztów podatkowych jednorazowo w dniu poniesienia rozumianym jako dzień, na który wynagrodzenie za zgodę zostanie ujęte w księgach rachunkowych (zaksięgowane) na podstawie otrzymanej faktury, bez względu na sposób ujęcia dla celów rachunkowych (bilansowych), tj. bez względu na to, czy wynagrodzenie ujęto/zostanie ujęte w księgach rachunkowych (zaksięgowane) na koncie kosztowym, czy też nie. więcej »
 • 21-02-2024
  Skutki w PIT sprzedaży mieszkania wykorzystywanego w działalności
  Małżonkowie sprzedali mieszkanie, które było ich wspólną własnością. Mieszkanie to było wykorzystywane w działalności gospodarczej żony (środek trwały). Czy zapłacone odsetki od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w celu zakupu lokalu mogą być kosztem przy jego sprzedaży? Czy małżonkowie powinni ująć w deklaracji PIT-39 odpisy amortyzacyjne nieruchomości naliczane w ciężar jednoosobowej działalności gospodarczej żony? więcej »
 • 16-02-2024
  Dieta kierowcy zwiększy firmowe koszty
  Czy, jako właściciel firmy, świadczący osobiście usługi transportowe w charakterze kierowcy w transporcie międzynarodowym na rzecz innego podmiotu przedsiębiorca ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wartość diet z tytułu podróży służbowych, w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom? więcej »
 • 15-02-2024
  Wydatki na podróż służbową pracownika prywatnym samochodem w kosztach firmy
  Kosztami związanymi z używaniem samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika, w celu odbycia podróży służbowej, są koszty posługiwania się tym samochodem, wykorzystywania go. Oznacza to, że do kosztów z tytułu odbycia podróży służbowej samochodem osobowym niestanowiącym składnika majątku podatnika zaliczane są wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

21.05.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.05.2024

Szkolenie online: Pomoc de minimis na nowych zasadach

cena: 190.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.05.2024

Szkolenie on-line: Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym (KSR 11)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.05.2024

Szkolenie on-line: Obowiązek raportowania schematów podatkowych: zasady identyfikacji, procedura...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.05.2024

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2024 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY