INDEKS TEMATYCZNY » Koszty uzyskania przychodów

 • 13-09-2023
  Usługa świadczona odpłatnie przez wspólnika na rzecz spółki cywilnej
  Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie jest wspólnikiem spółki cywilnej. Udziały w spółce obu wspólników są równe (po 50%), a wspólnicy nie są ze sobą spokrewnieni (brak powiązań rodzinnych). Podatnik wykonuje usługi na rzecz spółki cywilnej. Czy określając swój dochód do opodatkowania z działalności jednoosobowej i z udziału 50% w spółce cywilnej podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów 50% wartości faktury wystawionej przez niego dla spółki cywilnej? więcej »
 • 06-09-2023
  Okulary korekcyjne BHP dla przedsiębiorcy w kosztach firmy
  Przedsiębiorca pracuje na wysokości oraz z narzędziami niebezpiecznymi jak m.in. szlifierka kątowa. Ma wadę wzroku. Przedsiębiorca poniósł wydatek na wykonanie szkieł korekcyjnych okularów BHP oraz zakup oprawek BHP wraz ze szkłami ochronnymi BHP z dodatkowymi wkładkami pod szkła korekcyjne. Czy koszt zakupu nietłukących się okularów korekcyjnych BHP stanowi koszt uzyskania przychodu? więcej »
 • 29-08-2023
  Składki ZUS w kosztach uzyskania przychodów według nowych zasad
  Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników od 1 stycznia 2023 r., w części finansowanej przez płatnika, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który wynagrodzenia, których składki te dotyczą, są należne, pod warunkiem, że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów. Zatem od 2023 r. dla celów ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek ZUS w części finansowanej przez płatnika nie ma znaczenia moment wypłaty wynagrodzenia. więcej »
 • 29-08-2023
  Pies będący reklamą: Wydatki na zakup i utrzymanie mogą być kosztem
  Wizerunek psa na zdjęciach w social mediach, artykułach firmowych i materiałach promocyjnych zwiększa liczbę wyświetleń / wzrost zainteresowania materiałami udostępnianymi przez spółkę. Dzięki temu spółka uzyskuję dostęp / większą bazę użytkowników i ich danych, do których może sprzedawać swoje usługi / docierać ze swoją ofertą. Czy wydatki na zakup i utrzymanie psa m.in. karma, zakup akcesoriów (smycz, miska) opieka weterynaryjna itd. stanowią koszty uzyskania przychodów? więcej »
 • 28-08-2023
  Wydatek na zakup samochodu osobowego można czasem zaliczyć jednorazowo do kosztów podatkowych
  W przypadku zaliczania do kosztów uzyskania wydatków na środki trwałe obowiązuje próg kwotowy, do którego jest to możliwe jednorazowo - to 10 000 zł. Jeżeli wartość początkowa środka trwałego przekracza ten limit, do kosztów zalicza się odpisy amortyzacyjne. Jest parę możliwości zaliczenia do kosztów wydatków znacząco wyższych w ramach różnego rodzaju ulg i preferencji, ale nie dotyczą one samochodów osobowych.   więcej »
 • 25-08-2023
  Koszty uzyskania przychodów: Usługi firmy żony dla firmy męża
  W sytuacji gdy małżonkowie prowadzą odrębne działalności gospodarcze, a żona w ramach prowadzonej własnej działalności będzie świadczyła usługi na rzecz firmy męża, to w takiej okoliczności wartość usług świadczonych przez firmę żony będzie mogła stanowić dla męża koszty uzyskania przychodów, o których wartość może pomniejszyć przychód osiągnięty z działalności gospodarczej - tak uznał Dyrektor KIS w sierpniowej interpretacji. więcej »
 • 16-08-2023
  Przeprowadzka pracownika w kosztach podatkowych firmy
  Czy spółka może zaliczyć jako koszty uzyskania przychodów i tym samym pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych następujące koszty: koszt przeprowadzki rodziny pracownika oddelegowanego, koszty biletów lotniczych dla rodziny pracownika, koszty związane z przygotowaniem dokumentacji dla rodziny pracownika, koszty załatwiania formalności, usługi prawnicze i pośrednictwa w załatwieniu legalizacji pobytu, koszty szkoły dla dzieci pracownika, koszty najmu mieszkania dla rodziny pracownika i jego samego? więcej »
 • 08-08-2023
  Rehabilitacja przedsiębiorcy w kosztach podatkowych?
  Praca adwokata w przeważającej części ma charakter siedzący. Jednym z negatywnych efektów wywołanych specyfiką tego rodzaju pracy są zdiagnozowane zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa. Zdaniem lekarzy, najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem, aby uniknąć dalszego rozwoju choroby oraz niwelować dolegliwości z nią związane jest wzmożona aktywność fizyczna nieobciążająca kręgosłupa, połączone z równolegle prowadzą rehabilitacją i treningiem medycznym oraz fizjoterapią. Czy wydatki ponoszone na rehabilitację mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? więcej »
 • 07-08-2023
  Koszty i amortyzacja: Samochód osobowy w działalności nierejestrowej
  W przypadku działalności nierejestrowanej nie ma obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Co za tym idzie wykorzystywany w tej działalności samochód osobowy nie stanowi środka trwałego i nie może zostać umieszczony ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. więcej »
 • 03-08-2023
  Wydatki związane z prowadzeniem bloga nie stanowią kosztów podatkowych
  Spółka prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną według PKD jako 18.12.Z. (pozostałe drukowanie), w ramach której tworzy i sprzedaje we własnym sklepie internetowym personalizowane wydruki okazjonalne. Ponadto prowadzi blog internetowy o tematyce lifestylowej i podróżniczej. Czy spółka prawidłowo zalicza wydatki związane z prowadzeniem bloga do kosztów uzyskania przychodów? więcej »
« poprzednia[ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

24.06.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
26.06.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.06.2024

Szkolenie on-line: Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym (KSR 11)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY