INDEKS TEMATYCZNY » Konfederacja Pracodawców Polskich

 • 01-04-2010
  Szansa na porozumienie między zarządem a związkami w PLL LOT
  Podczas posiedzenia zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy jego członkowie zaapelowali do Sebastiana Mikosza - prezesa PLL LOT i związków zawodowych działających w tej spółce o wypracowanie porozumienia dotyczącego nowego Układu Zbiorowego Pracy. więcej »
 • 25-03-2010
  KPP: Kary dla urzędników to konieczność
  Komisja nadzwyczajna Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka kończy prace nad poselskim projektem ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. W ocenie Konfederacji Pracodawców Polskich poselski projekt dotyczący finansowego karania urzędników za rażące błędy w podejmowanych decyzjach jest niezbędny dla poprawy jakości ich pracy. więcej »
 • 25-03-2010
  Nowa strategia UE jest niekorzystna dla Polski
  Komisja Europejska przygotowała nową strategię Unii Europejskiej o nazwie EUROPA 2020. Obawy Konfederacji Pracodawców Polskich budzi to, że główne jej akcenty skupiają się na finansowaniu rozwoju nauki przy marginalizacji – inaczej niż to miało miejsce do tej pory – wydatków na rozwój infrastruktury. więcej »
 • 24-03-2010
  KPP: Senacki projekt może ograniczyć liczbę pracowniczych szkoleń
  Według niektórych mediów niedługo pracodawcy zaczną odmawiać pracownikom urlopów na naukę, a podwładni zaczną rezygnować ze studiów. Wszystko dlatego, że przestanie obowiązywać prawo regulujące podnoszenie kwalifikacji. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich takie ryzyko jest znikome. Znacznie większym problemem jest złe prawo które powoduje, że Polska znajduje się na szarym końcu wśród krajów unijnych jeśli chodzi o liczbę pracowników podnoszących swoje kwalifikacje. więcej »
 • 23-03-2010
  KPP i Deloitte informują o funduszach europejskich
  Konfederacja Pracodawców Polskich wraz z firmą doradczą Deloitte przeprowadza kampanię informacyjną o funduszach europejskich na przedsięwzięcia mające innowacyjny charakter. Realizowany pod egidą Ministerstwa Rozwoju Regionalengo projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. więcej »
 • 22-03-2010
  KPP: Przez dwa lata rząd niewiele zrobił dla przedsiębiorców
  W ocenie Konfederacji Pracodawców Polskich, przez dwa lata sprawowania władzy rząd niewiele zrobił dla poprawy warunków prowadzenia biznesu w Polsce. Rządowi Donalda Tuska na plus można zapisać wprowadzenie emerytur pomostowych - z jednej strony pozwoli to na zaoszczędzenie znaczących środków publicznych, z drugiej zaś stanowi impuls do aktywizacji zawodowej. Z inicjatywy KPP rząd doprowadził także do uchwalenia dobrej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Nowe, elastyczne przepisy sprawiły, że realizowanych jest już ponad 100 projektów w tej formule. Ustawa o PPP pozwala prowadzić przedsięwzięcia szybciej, taniej i efektywniej niż w tradycyjnej formie. więcej »
 • 12-03-2010
  KPP zrzesza najwięcej przedsiębiorców
  Konfederacja Pracodawców Polskich jest reprezentatywną organizacją przedsiębiorców w myśl ustawy o Komisji Trójstronnej – potwierdził Sąd Okręgowy w Warszawie. KPP zrzesza 31 organizacji, do których należy ponad 7000 pracodawców zatrudniających około 3 milionów pracowników. więcej »
 • 18-02-2010
  KPP: Rządowe plany legislacyjne zrealizowane tylko w jednej czwartej
  Według wyliczeń Konfederacji Pracodawców Polskich, w II półroczu ubiegłego roku rząd uchwalił jedynie 26 proc. zaplanowanych na ten okres projektów ustaw, w tym spośród zaplanowanych dziesięciu projektów szczególnie ważnych z uwagi na sytuację społeczno-gospodarczą udało się zrealizować tylko trzy. – To pokazuje, że przedsiębiorcy nadal nie mogą liczyć na funkcjonowanie w przewidywalnym otoczeniu prawnym – uważa ekspert KPP Piotr Rogowiecki. więcej »
 • 16-02-2010
  Kierunki zamawiane z praktykami w firmach?
  Program zwiększania liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki wymaga uzupełnienia – uważa Konfederacja Pracodawców Polskich. W opinii przedsiębiorców, konieczne jest sprzężenie działań środowiska biznesu i nauki, dzięki czemu absolwentom będzie łatwiej wejść na rynek pracy. więcej »
 • 12-02-2010
  Nowy sposób na opieszałych urzędników?
  Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, pojawiła się szansa na szybsze dyscyplinowanie organu administracyjnego, który zwleka z wydaniem decyzji bądź odmawia jej podjęcia. Sejmowa komisja „Przyjazne Państwo” pracuje nad nowelizacją ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która ma uprościć procedurę nakładania grzywny za przewlekłe prowadzenie spraw przez organy administracyjne. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

27.05.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.06.2024

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY