INDEKS TEMATYCZNY » Kodeks spółek handlowych

 • 29-10-2013
  Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może ograniczać sprzedaż udziałów spółki w celu utrzymania wpływu spółki na stan osobowy wspólników. Art. 185 Kodeksu spółek handlowych reguluje problematykę sprzedaży udziałów w drodze egzekucji. Zgodnie z przepisem jeżeli w drodze egzekucji ma nastąpić sprzedaż udziału, którego zbycie umowa spółki uzależnia od zgody spółki lub w inny sposób ogranicza, spółka ma prawo przedstawić osobę, która nabędzie udział za cenę, jaką określi sąd rejestrowy po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego. więcej »
 • 05-09-2013
  Skutki podatkowe objęcia akcji własnych przez jedynego akcjonariusza
  W świetle art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 363 § 3 Kodeksu spółek handlowych pokrycie ceny emisyjnej nowoutworzonych akcji kapitałem zapasowym spółki akcyjnej nie spowoduje u jedynego akcjonariusza tej spółki przychodu podatkowego, podlegającego opodatkowaniu, o ile w ciągu roku od nabycia akcji przez spółkę zostaną one przekazane pracownikom spółki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 23-07-2013
  Odpowiedzialność osobista wspólników spółek osobowych
  Zgodnie z art. 22 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Jest to przepis ogólny, ustanawiający ogólną zasadę odpowiedzialności majątkiem osobistym wspólników. więcej »
 • 28-01-2013
  Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki
  Przepis art. 299 Kodeksu spółek handlowych reguluje problematykę odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność od chwili ich powołania w skład zarządu podczas zgromadzenia wspólników, aż do momentu ich skutecznego odwołania bądź rezygnacji. Oznacza to, że członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania, które powstały w trakcie sprawowania przez niego mandatu. więcej »
 • 19-10-2012
  Zakaz konkurencji członków zarządu
  W ustawie z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm., dalej: K.s.h.) zostały przewidziane specjalne ograniczenia, którym podlegają członkowie zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec spółki, w której aktualnie pełnią obowiązki. Tytułem wstępu do dalszych rozważań należy wskazać, że zagadnienie zakazu konkurencji wobec członków zarządu zostało uregulowane w sposób tożsamy zarówno w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i do spółki akcyjnej (art. 211 oraz art. 380 K.s.h.). więcej »
 • 10-03-2011
  Nowelizacja kodeksu spółek handlowych coraz bliżej
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie mogła zostać utworzona za pomocą urzędowego wzorca umowy, a przy rejestracji nie będzie już potrzebna umowa w formie aktu notarialnego - przewiduje projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych, który w środę 9 marca rozpatrywała senacka Komisja Gospodarki Narodowej. Zmiany popierają Pracodawcy RP.   więcej »
 • 08-02-2011
  Kodeks spółek handlowych - działanie na szkodę spółki nie będzie ścigane z urzędu?
  Minister sprawiedliwości wystąpił do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego z prośbą o przeanalizowanie potrzeby nowelizacji art. 585 kodeksu spółek handlowych. Projekt zmian dotyczących działania na szkodę spółki przedstawiła Naczelna Rada Adwokacka. Zakłada on m.in., że przestępstwo to będzie mogło być ścigane tylko na wniosek poszkodowanego podmiotu.   więcej »
 • 07-12-2010
  KIG i BCC: Zagrożona swoboda przedsiębiorczości
  Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski oraz prezes Business Centre Club Marek Goliszewski uważają, że w Polsce zagrożona jest swoboda wykonywania działalności gospodarczej i niezależność przedsiębiorców. Organizacje reprezentujące środowiska biznesowe zabrały głos w związku z postępowaniem prokuratury w Katowicach wobec członków zarządu Prokom Investments, którym zarzuca się działanie na szkodę tej spółki poprzez przeprowadzenie inwestycji, która przyniosła straty.   więcej »
 • 24-11-2010
  Deregulacja – zmiany w 90 ustawach
  W miejsce ponad 220 zaświadczeń, odpisów, wypisów przedsiębiorcy i obywatele, świadomi odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, będą mogli składać jedynie oświadczenia – przewiduje przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, zmieniający około 90 aktów prawnych. Rząd liczy na to, że zaproponowane ograniczenie sfery regulacyjnej państwa pozwoli zwiększyć obszar wolności gospodarczej oraz pośrednio przyczyni się do zmniejszenia skali zachowań korupcyjnych.   więcej »
 • 10-02-2010
  Przymusowy wykup akcji a opodatkowanie PCC
  Przymusowy wykup akcji nie jest wymieniony w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Instytucji tej nie można uznać za „szczególną formę umowy sprzedaży”. Nie są bowiem spełnione podstawowe warunki umowy sprzedaży, jakimi są zgoda stron czy oznaczenie ceny. W konsekwencji należy stwierdzić, że przymusowy wykup akcji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

27.05.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.06.2024

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY