INDEKS TEMATYCZNY » Kodeks karny skarbowy

 • 27-05-2013
  Skutki niezłożenia deklaracji w terminie
  Płatnik zobowiązany jest do obliczenia i pobrania podatku od podatnika, a następnie – do wpłacenia go organowi podatkowemu. Oprócz tego powinien składać odpowiednie deklaracje podatkowe. więcej »
 • 20-05-2013
  Odpowiedzialność karna za niewyznaczenie osoby w trybie art. 31 Ordynacji podatkowej
  Kodeks karny skarbowy (ustawa z 10 września 1999 r.; tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186, dalej: K.k.s.) przewiduje różne kwalifikacje prawne czynów płatnika, który nie wypełnia swoich obowiązków, czyli np. nie pobiera podatku w należytej wysokości albo nie składa informacji podatkowej. Jeżeli płatnik jest jednostką organizacyjną, to dla potrzeb odpowiedzialności karnej trzeba znaleźć konkretną osobę (człowieka) działającą w jego strukturze, której można – w konkretnym przypadku – przypisać winę w popełnieniu danego czynu. więcej »
 • 13-05-2013
  Odpowiedzialność karna płatnika, który nie wpłacił podatku pobranego od podatnika
  Kodeks karny skarbowy (ustawa z 10 września 1999 r.; tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186, dalej: K.k.s.) przewiduje różne kwalifikacje prawne czynów płatnika, który nie wypełnia swoich podstawowych obowiązków. Inaczej więc traktowany jest płatnik, który nie pobrał podatku od podatnika albo pobrał go za mało. więcej »
 • 30-04-2013
  Odpowiedzialność karna płatnika
  Płatnik zobowiązany jest do obliczenia i pobrania podatku od podatnika, a następnie – do wpłacenia go organowi podatkowemu. Oprócz tego powinien składać odpowiednie deklaracje podatkowe i informacje. Jeśli tych obowiązków nie wykonuje albo wykonuje je nieprawidłowo, ponosi odpowiedzialność nie tylko podatkową (w postaci odsetek), lecz także karną skarbową. więcej »
 • 22-04-2013
  Nienależny zwrot podatku jako przestępstwo skarbowe
  Przy składaniu rocznych zeznań w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także w ramach deklaracji VAT można wnioskować o zwrot podatku. Jeżeli wniosek ten oparty jest na okolicznościach nieprawdziwych, to może stać się podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej. więcej »
 • 08-04-2013
  Sprzedaż i kupno faktur to przestępstwo
  Osoba niezorientowana w polskich realiach obrotu gospodarczego mogłaby zachodzić w głowę, jak można mówić o sprzedaży faktury, skoro faktura – jako taka – nie jest towarem. Okazuje się, że jest, i to – jak donoszą media – całkiem popularnym. Mimo tego, że nielegalnym. Nielegalność ta nie ulega żadnym wątpliwościom. W dzisiejszym artykule przedstawimy – z punktu widzenia prawa karnego – kwalifikacje prawne czynów związanych z tym procederem, biorąc pod uwagę obie jego strony. więcej »
 • 05-04-2013
  Odpowiedzialność karna za nieprzechowywanie ksiąg podatkowych i dowodów źródłowych
  Ordynacja podatkowa zobowiązuje każdego podatnika prowadzącego księgi podatkowe do przechowywania tych ksiąg oraz dokumentów z nimi związanych do upływu okresu przedawnienia. Kodeks karny skarbowy przewiduje grzywnę za niespełnienie tego obowiązku. Przyjrzyjmy się szczegółom. więcej »
 • 26-03-2013
  Przedawnienie karalności przestępstw i wykroczeń skarbowych
  Karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 5 - gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat, 10 - gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata. Z kolei, karalność wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. więcej »
 • 25-03-2013
  Posługiwanie się nierzetelną fakturą jako przestępstwo
  Kodeks karny skarbowy (ustawa z 10 września 1999 r.; tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186, dalej: K.k.s.) przewiduje odpowiedzialność za szereg czynów związanych z obiegiem faktur. Kara grozi nie tylko wystawcy faktury, lecz także jej odbiorcy. Jednym z takich przypadków jest posługiwanie się nierzetelną fakturą, traktowane jako przestępstwo określone w art. 62 § 2 K.k.s. O nim będzie mowa w artykule. więcej »
 • 19-03-2013
  Odpowiedzialność karna za wadliwe wystawienie faktury
  Nieprawidłowe wystawienie faktury jest w prawie karnym skarbowym dzielone na dwie sytuacje: wystawienie wadliwe, czyli niezgodne z przepisami o fakturowaniu, oraz wystawienie nierzetelne, czyli niezgodne z rzeczywistością. W artykule zajmujemy się tylko wadliwym wystawieniem faktury. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

24.06.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
26.06.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.06.2024

Szkolenie on-line: Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym (KSR 11)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY