INDEKS TEMATYCZNY » Jednostki samorządu terytorialnego (JST)

 • 08-05-2024
  Instalowanie OZE i usuwanie azbestu przez JST po wyrokach TS UE - interpretacja ogólna MF
  W przypadku, gdy czynności w zakresie dostawy i instalacji systemów OZE albo usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest wykonane przez jednostkę samorządu terytorialnego zostały przez tę jednostkę opodatkowane, a podatek należny z tego tytułu został rozliczony, jednostka samorządu terytorialnego może dokonać korekty tego rozliczenia. JST dokonując korekty podatku należnego jest jednocześnie zobowiązana do stosownego skorygowania podatku naliczonego uprzednio odliczonego od podatku należnego, zawartego we wszystkich wydatkach związanych z realizacją tych programów. więcej »
 • 09-04-2024
  VAT: Przeniesienie własności mienia przez JST do spółki komunalnej
  Co do zasady wniesienie aportu na gruncie przepisów dotyczących VAT traktowane jest – w zależności od przedmiotu tego aportu – jako odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług. Dzieje się tak również w przypadku aportów dokonywanych przez JST do ich spółek komunalnych. Obecnie zasadność opodatkowania tej czynności jest przedmiotem sporu – zapadł nieprawomocny wyrok WSA korzystny dla JST – a o szczegółach przeczytasz w publikowanej interpelacji i odpowiedzi na nią. więcej »
 • 07-09-2020
  Podatki 2021: Sejm zajmie się rekompensatami dla JST z tytułu zwolnień
  Do pierwszego czytania sejmowego skierowano poselski projekt zmian w ustawach o podatku rolnym i podatku leśnym. Posłowie Lewicy proponują rozszerzenie mechanizmu rekompensowania zainteresowanym jednostkom samorządu terytorialnego dochodów utraconych z tytułu zwolnień podmiotowych na dochody utracone z tytułu zwolnień dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. więcej »
 • 14-08-2020
  Wieloletnie prognozy finansowe JST – wchodzą w życie nowe przepisy
  W życie weszło rozporządzenie zmieniające przepisy ws. wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (JST). Dzięki zmianom samorządy będą mogły wykazywać ustawowe wyłączenia z limitu zadłużenia, które wdrożono w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Resort finansów ma też przedstawić zaktualizowaną metodologię opracowywania wieloletnich prognoz finansowych JST. więcej »
 • 13-08-2020
  NIK sprawdziła centralizację rozliczeń podatku VAT w JST
  W trakcie centralizacji rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) popełniono sporo błędów – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Jak wynika z przeprowadzonych kontroli, problemy wynikały przede wszystkim ze skomplikowanych przepisów i niejednolitego orzecznictwa w sprawach podatkowych. więcej »
 • 10-08-2020
  Podatki 2021: JST z nowymi rekompensatami za zwolnienia z podatków?
  Posłowie Lewicy skierowali do Sejmu projekt nowelizacji ustaw o podatku rolnym i o podatku leśnym, który zakłada rozszerzenie mechanizmu rekompensowania samorządom dochodu utraconego z tytułu niektórych zwolnień podatkowych. Nowe regulacje miałyby wejść w życie z początkiem 2021 r. więcej »
 • 15-07-2020
  Samorządy chcą odroczenia tzw. janosikowego
  Janosikowe to specjalny podatek opłacany przez bogate gminy na rzecz biedniejszych. Obliczany jest w oparciu o poziom dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego osiągniętych dwa lata wcześniej w stosunku do bieżącego roku budżetowego. Co do zasady idea takiego podatku jest słuszna i służy zrównoważonemu rozwojowi, wyrównywaniu szans i podnoszeniu biedniejszych gmin przez te bogatsze. Niemniej jednak w związku z pandemią COVID-19 to właśnie duzi (zwłaszcza miasta) stracili najwięcej, głównie ze względu na zawieszenie działalności gospodarczej wielu firm. więcej »
 • 22-06-2020
  Samorządy otrzymają subwencje rekompensujące spadek dochodów podatkowych?
  Sejm rozpoczął prace nad poselskim projektem ustawy o subwencji rekompensującej dla jednostek samorządu terytorialnego. Klub parlamentarny Lewicy proponuje jednorazową rekompensatę dla samorządów z tytułu utraconych dochodów z podatków dochodowych PIT i CIT. Dodatkowa rekompensata miałaby kosztować budżet państwa do 16,3 mld zł. więcej »
 • 16-06-2020
  VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego - interpretacja ogólna MF
  Niezależnie od posiadanego przez jednostkę samorządu terytorialnego formalnego statusu podatnika podatku od towarów i usług, zarówno w przypadku braku uznania wykonywanych przez nią czynności za działalność gospodarczą lub też wystąpienia przesłanek przewidzianych w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu VAT. W odniesieniu do określonych czynności związanych z realizacją zadań w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego nie występują w roli podatników VAT i tym samym ich wykonywanie nie podlega opodatkowaniu VAT. więcej »
 • 21-05-2020
  Podatki 2020: Rząd przygotował pakiet wsparcia dla samorządów
  Jednostki samorządu terytorialnego (JST) będą mogły liczyć na kilka ułatwień w funkcjonowaniu – zapowiedział rząd. W projekcie nowelizacji przewidziano rozwiązania uelastyczniające politykę finansową samorządów i łagodzące reguły dotyczące zadłużenia. Zmianie ulegną m.in. niektóre regulacje dotyczące podatków. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

24.05.2024

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2024 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.05.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY