INDEKS TEMATYCZNY » Jednostki samorządu terytorialnego (JST)

 • 07-09-2020
  Podatki 2021: Sejm zajmie się rekompensatami dla JST z tytułu zwolnień
  Do pierwszego czytania sejmowego skierowano poselski projekt zmian w ustawach o podatku rolnym i podatku leśnym. Posłowie Lewicy proponują rozszerzenie mechanizmu rekompensowania zainteresowanym jednostkom samorządu terytorialnego dochodów utraconych z tytułu zwolnień podmiotowych na dochody utracone z tytułu zwolnień dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. więcej »
 • 14-08-2020
  Wieloletnie prognozy finansowe JST – wchodzą w życie nowe przepisy
  W życie weszło rozporządzenie zmieniające przepisy ws. wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (JST). Dzięki zmianom samorządy będą mogły wykazywać ustawowe wyłączenia z limitu zadłużenia, które wdrożono w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Resort finansów ma też przedstawić zaktualizowaną metodologię opracowywania wieloletnich prognoz finansowych JST. więcej »
 • 13-08-2020
  NIK sprawdziła centralizację rozliczeń podatku VAT w JST
  W trakcie centralizacji rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) popełniono sporo błędów – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Jak wynika z przeprowadzonych kontroli, problemy wynikały przede wszystkim ze skomplikowanych przepisów i niejednolitego orzecznictwa w sprawach podatkowych. więcej »
 • 10-08-2020
  Podatki 2021: JST z nowymi rekompensatami za zwolnienia z podatków?
  Posłowie Lewicy skierowali do Sejmu projekt nowelizacji ustaw o podatku rolnym i o podatku leśnym, który zakłada rozszerzenie mechanizmu rekompensowania samorządom dochodu utraconego z tytułu niektórych zwolnień podatkowych. Nowe regulacje miałyby wejść w życie z początkiem 2021 r. więcej »
 • 15-07-2020
  Samorządy chcą odroczenia tzw. janosikowego
  Janosikowe to specjalny podatek opłacany przez bogate gminy na rzecz biedniejszych. Obliczany jest w oparciu o poziom dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego osiągniętych dwa lata wcześniej w stosunku do bieżącego roku budżetowego. Co do zasady idea takiego podatku jest słuszna i służy zrównoważonemu rozwojowi, wyrównywaniu szans i podnoszeniu biedniejszych gmin przez te bogatsze. Niemniej jednak w związku z pandemią COVID-19 to właśnie duzi (zwłaszcza miasta) stracili najwięcej, głównie ze względu na zawieszenie działalności gospodarczej wielu firm. więcej »
 • 22-06-2020
  Samorządy otrzymają subwencje rekompensujące spadek dochodów podatkowych?
  Sejm rozpoczął prace nad poselskim projektem ustawy o subwencji rekompensującej dla jednostek samorządu terytorialnego. Klub parlamentarny Lewicy proponuje jednorazową rekompensatę dla samorządów z tytułu utraconych dochodów z podatków dochodowych PIT i CIT. Dodatkowa rekompensata miałaby kosztować budżet państwa do 16,3 mld zł. więcej »
 • 16-06-2020
  VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego - interpretacja ogólna MF
  Niezależnie od posiadanego przez jednostkę samorządu terytorialnego formalnego statusu podatnika podatku od towarów i usług, zarówno w przypadku braku uznania wykonywanych przez nią czynności za działalność gospodarczą lub też wystąpienia przesłanek przewidzianych w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu VAT. W odniesieniu do określonych czynności związanych z realizacją zadań w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego nie występują w roli podatników VAT i tym samym ich wykonywanie nie podlega opodatkowaniu VAT. więcej »
 • 21-05-2020
  Podatki 2020: Rząd przygotował pakiet wsparcia dla samorządów
  Jednostki samorządu terytorialnego (JST) będą mogły liczyć na kilka ułatwień w funkcjonowaniu – zapowiedział rząd. W projekcie nowelizacji przewidziano rozwiązania uelastyczniające politykę finansową samorządów i łagodzące reguły dotyczące zadłużenia. Zmianie ulegną m.in. niektóre regulacje dotyczące podatków. więcej »
 • 15-05-2020
  Podatki 2020: Senat proponuje ułatwienia dla samorządów
  Do Sejmu trafił senacki projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego. Projektodawcy proponują zmiany, które mają przede wszystkim zmniejszyć negatywny wpływ pandemii koronawirusa na finanse jednostek samorządu terytorialnego (JST). Pakiet obejmuje m.in. zmiany dotyczące regulacji podatkowych. więcej »
 • 18-10-2019
  Podatki 2019: Duże miasta odczują obniżkę PIT?
  Z początkiem października br. z 18 do 17 proc. obniżono stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W praktyce zmniejszenie obciążenia nie będzie wyraźnie odczuwalne przez podatników. Jak twierdzą eksperci, dla budżetu państwa ubytek wpływów będzie mniej dotkliwy, ale w przypadku dużych miast zmiana może mieć już bardziej negatywne konsekwencje. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

21.03.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.03.2023

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1640.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.03.2023

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.03.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.03.2023

Szkolenie online: Akademia główny księgowy (108 h) - certyfikowany kurs rachunkowości dla...

cena: 2390.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY