Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Jednostki samorządu terytorialnego (JST)

 • 01-03-2017Zaniechanie poboru PIT od umorzonych należności mieszkaniowych
  Umorzone należności pieniężne związane z użytkowaniem lokalu mieszkalnego będą zwolnione z PIT. Chodzi o należności umorzone w latach 2016-2017 przez jednostki samorządu terytorialnego. więcej »
 • 15-12-2016Rozliczenia VAT. Obowiązek stosowania prewspółczynnika
  Pytanie podatnika: Czy Gmina dokonując po centralizacji rozliczeń podatku VAT Gminy odliczeń podatku VAT od zakupów związanych wyłącznie z działalnością polegającą na dostawie wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków, będzie zobowiązana do stosowania przepisów o sposobie określenia proporcji (tzw. prewspółczynniku) zawartych w art. 86 ust. 2a-h ustawy o VAT w odniesieniu do tych zakupów, czy też przepisy te nie będą miały zastosowania, ponieważ należy uznać, że zakupy te nie będą wykorzystywane do działalności innej niż działalność gospodarcza Gminy?  więcej »
 • 12-12-2016Finanse publiczne. Samorządy coraz bardziej zadłużone?
  Interpelacja nr 7630 w sprawie zadłużania się samorządów w pozabankowych instytucjach finansowych. więcej »
 • 24-11-2016Czy gmina może odliczyć VAT?
  Pytanie podatnika: Czy Gminie, jako jednostce samorządu terytorialnego przysługiwać będzie odliczenie podatku na zasadach określonych w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535)? więcej »
 • 22-06-2016Jednolity Plik Kontrolny - interpretacja ogólna MF
  Do podmiotów niemających statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, należy odpowiednio zastosować okres przejściowy, jaki został przewidziany w art. 29 ustawy nowelizującej z dnia 10 września 2015 r. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców - wyjaśnił Minister Finansów. więcej »
 • 09-05-2016Finanse publiczne. Reguła wydatkowa do zmiany?
  Interpelacja nr 2267 w sprawie ustabilizowania systemu finansów gmin, powiatów i województw, w oparciu o "regułę wydatkową" zawartą w art. 243 i przepisach powiązanych ustawy o finansach publicznych. więcej »
 • 14-04-2016Odliczanie VAT przez jednostki samorządu terytorialnego
  Pytanie podatnika: Czy powiat ma prawną możliwość odliczenia podatku VAT przy realizowanym zadaniu polegającym na przebudowie drogi powiatowej? więcej »
 • 03-03-2016Uproszczona ewidencja dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń
  Pierwszego stycznia 2016 r. weszło w życie wydane na podstawie art. 10a ust. 6 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Finansów z 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 2178). więcej »
 • 23-11-2015Podatki 2016: Samorządy chcą większych udziałów we wpływach z PIT
  Do pierwszego czytania sejmowego skierowano obywatelski projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST). W projekcie zaproponowano wyraźne zwiększenie udziału gmin, powiatów i województw w rozdzielaniu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). więcej »
 • 04-12-2014Gmina jako podatnik VAT
  Pytanie podatnika: Czy Gmina, jako podatnik podatku VAT, ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »