INDEKS TEMATYCZNY » Emisja CO2

 • 19-02-2018
  Podatki na świecie: Wielka Brytania zmienia zasady opodatkowania aut
  W najbliższym czasie w Wielkiej Brytanii obowiązywać zaczną nowe zasady dotyczące opodatkowania samochodów (tzw. car tax). Dla niektórych podatników nowe regulacje będą oznaczać wyraźny wzrost obciążeń. Więcej płacić mają np. kierowcy nowych samochodów z dieslem oraz nabywcy drogich pojazdów. więcej »
 • 20-03-2017
  Podatki na świecie: Wielka Brytania podnosi podatek drogowy
  Już 1 kwietnia br. w życie wejdą zmiany dotyczące opodatkowania nowo rejestrowanych w Wielkiej Brytanii pojazdów. W przypadku większości samochodów podatek będzie wyraźnie wyższy. Wyjątkiem są pojazdy elektryczne, które w ogóle zwolniono z daniny. Wysokość podatku drogowego będzie ściśle uzależniona od poziomu emisji dwutlenku węgla. więcej »
 • 30-03-2011
  Emisja CO2 – KE określiła zasady przydziału bezpłatnych uprawnień
  Komisja Europejska przyjęła zasady przejściowego bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych dla sektora energetycznego. Do roku 2019 dziesięć państw członkowskich - w tym Polska - będzie mogło zdecydować się na przydzielenie swoim elektrowniom ograniczonej liczby uprawnień bezpłatnie, zamiast je sprzedawać. Wraz z rozpoczęciem trzeciego etapu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji lata 2013-2020 sektor energetyczny będzie musiał kupować wszystkie swoje uprawnienia.   więcej »
 • 10-03-2011
  Lewiatan przeciwny wyższej redukcji CO2 do 2020 r.
  Przyjęcie stanowiska Komisji Europejskiej, zgodnie z którym osiągnięcie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 80 proc. w 2050 r. wymusi 25-proc. redukcję emisji w 2020 r., oznaczałoby zmianę zaakceptowanych przez 27 państw członkowskich celów polityki klimatycznej, przewidujących redukcję emisji o 20 proc. do 2020 r. - ostrzega PKPP Lewiatan. Organizacja skomentowała w ten sposób plan ograniczenia emisji dwutlenku węgla na najbliższe 40 lat.   więcej »
 • 10-03-2011
  Pakiet klimatyczny: Nawet 95-proc. redukcja emisji w ciągu 40 lat
  Komisja Europejska przyjęła plan działania, którego celem jest przekształcenie do 2050 r. Unii Europejskiej w konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną. W planie działania opisano sposób osiągnięcia celu polegającego na zmniejszeniu do 2050 r. emisji gazów cieplarnianych o 80-95 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Plan działania dostarcza wskazówek, jak dokonać redukcji w sposób najbardziej efektywny pod względem kosztów.   więcej »
 • 17-02-2011
  Emisja CO2 – ustawa usprawni handel uprawnieniami
  Ułatwienie polskim przedsiębiorcom udziału w unijnym systemie obrotu prawami do emisji dwutlenku węgla i innych gazów mających wpływ na ocieplenie klimatu – to najważniejszy cel przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Nadzór nad systemem handlu uprawnieniami będzie sprawował minister środowiska. Ustawa zastąpi regulację z 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.   więcej »
 • 11-02-2011
  Dyrektywa o emisjach – wysokie koszty wdrożenia
  Zmniejszenie - począwszy od 2016 roku - średnio o połowę ilości pyłów i gazów uwalnianych do atmosfery przewiduje unijna dyrektywa o emisjach przemysłowych. Polskie firmy uzyskały zgodę na częściowo ulgowe traktowanie, dzięki czemu przemysł oraz energetyka nie będą musiały zbyt szybko zamykać starych zakładów. Koszty wdrożenia regulacji nadal jednak będą stanowiły dla firm istotne obciążenie.   więcej »
 • 11-01-2011
  Lewiatan: Zmalało ryzyko wysokich podwyżek cen ciepła po 2013 r.
  Udało się przekonać Komisję Europejską oraz inne kraje członkowskie do przyznania większej ilości darmowych uprawnień dla ciepłownictwa i tym samym zapobiec skokowym podwyżkom cen ciepła dla gospodarstw domowych w Polsce od 2013 r. - informuje Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. KE przyjęła metodologię przydziału darmowych uprawnień dla emisji gazów cieplarnianych, która będzie obowiązywała w trzeciej fazie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami w okresie 2013-2020 (EU ETS III).   więcej »
 • 02-12-2010
  Bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 – rozwiązania niekorzystne dla Polski
  Do 15 grudnia br. ma zapaść decyzja w sprawie zasad wdrożenia trzeciej fazy Europejskiego Systemu Handlu Emisjami gazów cieplarnianych w okresie 2013 – 2020 (EU ETS III). Przemysł i ciepłownictwo objęte systemem ETS będą miały prawo do puli bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, wyznaczonej na podstawie wskaźników ex ante, tzw. benchmarków. Komisja odmawia zróżnicowania benchmarków według stosowanego paliwa (gaz, ropa, węgiel), czego domaga się Polska.   więcej »
 • 30-11-2010
  Redukcja emisji CO2: Zbyt ambitne cele mogą zaburzyć konkurencyjność gospodarki UE
  W związku z rozpoczętą w meksykańskim Cancun międzynarodową konferencją klimatyczną europejskie środowiska przedsiębiorców, wśród nich Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, zwracają uwagę na konieczność rewizji europejskiej polityki klimatycznej w przypadku, gdy nie uda się osiągną globalnego porozumienia w sprawie poziomu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zdaniem Lewiatana, globalne porozumienie klimatyczne musi mieć porównywalny ciężar jakościowy dla wszystkich głównych gospodarek, a tym samym nie zaburzać konkurencyjności, rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwa energetycznego sygnatariuszy.   więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.03.2024

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1640.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.03.2024

Szkolenie on-line: Obowiązek złożenia MDR-3 (schematy podatkowe) w terminie składania...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.03.2024

Szkolenie on-line: Zamknięcie w podatku CIT za 2023 r. Sporządzenie noty podatkowej oraz...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.03.2024

Szkolenie on-line: Działalność gospodarcza osób inwestujących w nieruchomości

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY