Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Emisja CO2

 • 18-12-2009NIK: Jak Polska walczy z ociepleniem klimatu?
  Najwyższa Izba Kontroli zbadała stan wdrażania przez Polskę zobowiązań wynikających z konwencji klimatycznej, protokołu z Kioto i dyrektywy UE. Kontrolą objęto lata 2006-2008. Wynika z niej, że Polska produkuje 10 ton CO2 na jednego mieszkańca rocznie i redukuje jego emisję pięciokrotnie szybciej, niż wymaga protokół z Kioto. Największym wyzwaniem w dziedzinie ochrony klimatu na najbliższe lata, obok inwestowania w odnawialne źródła energii, będzie opanowanie biurokratycznego chaosu – ocenia NIK. więcej »
 • 14-12-200960 mln euro rocznie – polski udział w pomocy na redukcję CO2 w uboższych krajach
  W latach 2010–2012 Polska przeznaczy do 60 mln euro ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na pomoc dla krajów rozwijających się z przeznaczeniem na wdrożenie programów redukcji gazów cieplarnianych. Premier Donald Tusk po zakończeniu ubiegłotygodniowego posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli podkreślił, że Polska będzie aktywnym uczestnikiem projektu ochrony klimatu, ale musi uwzględniać swoje realne możliwości. więcej »
 • 11-12-2009Unijny biznes przeciwny dalszej jednostronnej redukcji emisji CO2
  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan wraz z europejską organizacją przedsiębiorców BUSINESSEUROPE ogłosiła stanowisko w sprawie negocjowanego w Kopenhadze nowego porozumienia klimatycznego. Zdaniem biznesu, bez ustępstw ze strony pozostałych uczestników negocjacji Unia nie powinna zwiększać ponad obecne 20 proc. swoich podjętych jednostronnie zobowiązań do redukcji emisji gazów cieplarnianych. więcej »
 • 09-12-20091,5 mld euro na ograniczenie emisji CO2 i energetykę wiatrową
  Komisja Europejska zatwierdziła 15 projektów energetycznych, które mają się w znaczący sposób przyczynić do naprawy gospodarczej w UE, a jednocześnie podnieść poziom bezpieczeństwa dostaw energii i znacznie ograniczyć emisję CO2. Komisja przyznała 1 mld euro sześciu projektom wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz 565 mln euro dziewięciu projektom dotyczącym morskiej energii wiatrowej. więcej »
 • 16-11-2009KE: Nakłady na ochronę środowiska to opłacalna inwestycja
  Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej stanowią niezbędny etap na drodze do bardziej zrównoważonej gospodarki – przekonuje Komisja Europejska. Znaczenie wyceny korzyści czerpanych z natury dla jej lepszej ochrony podkreśla unijny komisarz ds. środowiska Stavros Dimas. Jego zdaniem, środowisko dostarcza za darmo wielu usług – od regulacji wody po ochronę przeciwpowodziową czy wychwytywanie dwutlenku węgla, a wzrost presji wywieranej na ekosystemy na całym świecie powoduje, że wiele z tych usług jest obecnie zagrożonych. Niektóre z nich można zastąpić rozwiązaniami technicznymi, ale te wiążą się zazwyczaj ze znacznymi kosztami. więcej »
 • 10-11-200925 mln euro ze sprzedaży uprawnień do emisji
  Polska zawarła pierwszą umowę na sprzedaż jednostek emisji dwutlenku węgla w ramach Protokołu z Kioto, dzięki której zyska 25 mln euro na ochronę klimatu i wsparcie wdrażania pakietu energetyczno-klimatycznego. Transakcja uruchamia łącznie pół miliarda zł dla polskiej gospodarki. Wkrótce ruszą pierwsze programy umożliwiające wykorzystanie tych środków na inwestycje związane z biogazem, biomasą i modernizacją sieci energetycznych. więcej »
 • 09-11-2009Polsce grozi skokowy wzrost cen ciepła od 2013 r.
  Polskie gospodarstwa domowe mogą być zmuszone do rezygnacji z ciepła sieciowego od 2013 r. – ostrzega Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. To prawdopodobny efekt  objęcia ciepła sieciowego Europejskim Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2 (EU ETS), czyli rodzajem podatku węglowego. Komisja Europejska planuje wprowadzenie nowych, mniej korzystnych zasad ETS na lata 2013-2020. więcej »
 • 02-11-2009BCC: Polska bez strategii w sprawach zmian klimatycznych
  Czy w Polsce zagrożenia środowiskowe prawie zawsze muszą być traktowane jako pasmo nieszczęść narodowych, a nie jak wyzwanie dla polskiej gospodarki? - pyta Ryszard Pazdan, ekspert BCC ds. zmian klimatycznych i ryzyk środowiskowych. Jego zdaniem po raz kolejny premier wspólnie z prezydentem musieli podczas szczytu Unii Europejskiej bronić stanu kieszeni polskich podatników, wystawiając na szwank reputację kraju, który w efekcie postrzegany jest jako hamulcowy działań na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych. więcej »
 • 02-11-2009Biedniejsze kraje UE nie stracą na walce ze zmianami klimatu
  Państwa członkowskie Unii Europejskiej porozumiały się w sprawie jednolitego stanowiska na grudniową konferencję klimatyczną ONZ w Kopenhadze. Wspólnota zaproponuje krajom rozwijającym się pomoc w finansowaniu kosztów ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Za unijne wsparcie zapłacą głównie bogatsi członkowie UE, dzięki czemu składka płacona na ten cel przez Polskę nie powinna być dla niej zbyt wielkim ciężarem. więcej »
 • 21-10-2009Rząd wesprze kluczowe „zielone inwestycje”
  Rada Ministrów zaakceptowała rozporządzenie w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach „Krajowego systemu zielonych inwestycji”, przedłożone przez ministra środowiska. Przeprowadzenie kluczowych inwestycji ekologicznych ma zmniejszyć zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »