Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Emisja CO2

 • 12-10-2009Technologie informacyjno-komunikacyjne pomogą zmniejszyć zużycie energii?
  Komisja Europejska zaapelowała do europejskiego sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) o przedstawienie do 2011 r. praktycznych rozwiązań, które zastosuje on w celu zmniejszenia swego użycia energii o 20 proc. do 2015 r. Zużycie energii tylko przez sprzęt i usługi TIK stanowi ok. 8 proc. zużycia energii elektrycznej w UE i jest źródłem ok. 2 proc. emisji dwutlenku węgla. Inteligentne wykorzystanie TIK może przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii w takich energochłonnych sektorach jak budownictwo, transport i logistyka, oraz do ograniczenia całkowitych emisji dwutlenku węgla o 15 proc. do 2020 r. więcej »
 • 12-10-2009KE stawia na międzynarodową współpracę w promowaniu energii odnawialnej
  W Brukseli odbyła się konferencja na temat współpracy pomiędzy państwami UE, krajami basenu Morza Śródziemnego i Zatoki Perskiej w zakresie energii odnawialnej. Celem spotkania było osiągnięcie większego poparcia dla ściślejszej współpracy oraz znalezienie konkretnych rozwiązań przyszłych wyzwań w tej dziedzinie. więcej »
 • 07-10-2009KE apeluje o dodatkowe 50 mld euro na rozwój technologii niskoemisyjnych
  Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej, w ciągu najbliższych 10 lat konieczne będą dodatkowe inwestycje na badania w dziedzinie technologii energetycznych, których wartość wyniesie 50 mld euro. Oznacza to konieczność prawie trzykrotnego zwiększenia rocznych inwestycji w Unii Europejskiej, z 3 mld euro do 8 mld euro. Komisja zaapelowała do władz publicznych, przedsiębiorców i naukowców, aby podjęli wspólne starania na rzecz opracowania przed 2020 r. technologii koniecznych do rozwiązania problemu zmian klimatu, zagwarantowania UE dostaw energii i zapewnienia konkurencyjności gospodarek. więcej »
 • 28-09-2009BCC: Określmy rzeczywiste potrzeby emisji CO2
  W ubiegłym tygodniu Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w Luksemburgu całkowicie unieważnił ostateczną decyzję Komisji Europejskiej z 26 marca 2007 r. dotyczącą krajowego planu rozdziału uprawnień (KPRU) do emisji gazów cieplarnianych, zgłoszonego przez Polskę na lata 2008-2012. Po wyroku sądu UE przedsiębiorcy zrzeszeni w Business Centre Club zaapelowali o ustalenie rzeczywistych potrzeb Polski dotyczących emisji CO2. więcej »
 • 24-08-2009MG namawia do oszczędzania energii
  Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło kampanię informacyjną „Czas na oszczędzanie energii”, w której propaguje racjonalne i oszczędne sposoby korzystania z energii. Zdaniem resortu informowanie społeczeństwa o korzyściach płynących ze stosowania nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych oraz promowanie dobrych praktyk w tym zakresie pomoże poprawić efektywność energetyczną polskiej gospodarki oraz chronić środowisko. więcej »
 • 30-07-2009Większość Europejczyków woli ekologiczne produkty
  Z najnowszego sondażu Eurobarometru wynika, że czterech Europejczyków na pięciu zwraca uwagę na wpływ kupowanych przez siebie produktów na środowisko. Ten sam sondaż informuje, że Europejczycy są równomiernie podzieleni w kwestii wiarygodności zapewnień producentów co do ekologiczności ich produktów. Prawie połowa respondentów sądzi, że najlepszym sposobem na promowanie produktów ekologicznych są podatki: wyższe od produktów niszczących środowisko, a niższe od produktów środowisku przyjaznych. więcej »
 • 10-07-2009Lewiatan: Polsce grozi wzrost cen ciepła
  Na forum Komisji Europejskiej oraz Rady UE toczą się prace nad określeniem szczegółowych zasad realizacji Pakietu Klimatyczno-Energetycznego, w tym zasady przydziału darmowych uprawnień do emisji CO2 dla ciepłownictwa. Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, proponowane aktualnie zapisy europejskiej dyrektywy w sprawie handlu emisjami w latach 2013 – 2020 (EU ETS) są niekorzystne dla polskich ciepłowni i elektrociepłowni. więcej »
 • 01-06-2009Spadek emisji gazów cieplarnianych w 2007 r.
  Zanotowano trzeci z rzędu rok spadku emisji gazów cieplarnianych w UE. Sporządzony przez Europejską Agencję Środowiska wykaz emisji za rok 2007, ostatni rok, za który dostępne są kompletne dane, pokazuje, że poziom emisji w krajach UE spadł o 1,2 proc. w porównaniu z 2006 r. Spadek ten oznacza, że emisje w krajach Wspólnoty zmalały o 12,5 proc. w porównaniu z rokiem bazowym (1990 r. w większości przypadków). Dzięki tej redukcji UE zbliża się do osiągnięcia celu założonego w protokole z Kioto, polegającego na zmniejszeniu w latach 2008-2012 emisji o przynajmniej 8 proc. w porównaniu z rokiem bazowym. więcej »
 • 01-06-2009Działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej
  Administracja publiczna ma odgrywać wiodącą rolę w oszczędnym gospodarowaniu energią – projekt ustawy o efektywności energetycznej opracowany przez Ministerstwo Gospodarki zakłada, że poszczególne urzędy i instytucje zostaną zobowiązane do zaoszczędzenia w ciągu roku nie mniej niż 1 procenta średniego zużycia energii. O podejmowanych działaniach i osiąganych efektach będą informować na swoich stronach internetowych. więcej »
 • 08-05-2009Debata o unijnym pakiecie klimatycznym
  Zdaniem wicepremiera Waldemara Pawlaka, Polska może być liderem w stosowaniu nowych technologii wychwytywania i magazynowania CO2. Opinię tę szef Ministerstwa Gospodarki przedstawił podczas debaty „Pakiet klimatyczny – sukces czy rozczarowanie?”, zorganizowanej przez Konfederację Pracodawców Polskich. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »