Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Emisja CO2

 • 12-11-2010Fundusze unijne – 4,5 mld euro na niskoemisyjne projekty energetyczne
  Komisja Europejska ogłosiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących największego na świecie programu inwestycji w projekty demonstracyjne w dziedzinie technologii niskoemisyjnych i energii odnawialnej. Inicjatywa o nazwie NER300 zapewni znaczne wsparcie finansowe co najmniej ośmiu projektom związanym z technologiami wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) i co najmniej trzydziestu czterem projektom związanym z innowacyjnymi technologiami w zakresie energii odnawialnej. Unijne środki na ten cel mają wynieść 4,5 mld euro. więcej »
 • 09-11-2010Ograniczenie emisji CO2: Nowa dyrektywa UE
  Bardziej rygorystyczne regulacje w sprawie emisji z obiektów przemysłowych wprowadzą przyjęte właśnie przepisy Unii Europejskiej. Nowa dyrektywa spowoduje ograniczenie emisji z dużych obiektów energetycznego spalania w całej UE, przyniesie także znaczne oszczędności poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych i zapewnienie bardziej wyrównanych warunków konkurencji dla przemysłu. więcej »
 • 28-09-2010Wpływ ograniczenia emisji CO2 na wzrost PKB – będzie raport BŚ
  Ocena efektów ograniczenia emisji dwutlenku węgla na wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Polsce w ciągu najbliższych 10-20 lat będzie tematem raportu przygotowywanego przez ekspertów Banku Światowego. Kwestie związane z niskoemisyjnym rozwojem gospodarki były głównym tematem rozmów wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka z dyrektorem Banku Światowego na Europę Centralną i Kraje Bałtyckie Peterem Haroldem. więcej »
 • 22-09-2010Coraz więcej ekologicznych produktów w handlu detalicznym
  Forum detalistów powołane z inicjatywy Komisji Europejskiej i przedstawicieli sektora sprzedaży detalicznej opublikowało sprawozdanie, z którego wynika, że na konsumentów w Europie czeka na półkach sklepowych coraz więcej ekologicznych produktów. To efekt podjętych przez detalistów w całej Europie zobowiązań do propagowania coraz bardziej zrównoważonych ekologicznie wzorów konsumpcji. Sprawozdanie zaleca utworzenie programu nagród wyróżniających najlepsze wzory postępowania. więcej »
 • 25-06-2010Tempo ograniczania emisji mniej dotkliwe dla polskich firm
  – Udało się nieco złagodzić niektóre niekorzystne dla nas zapisy dyrektywy o emisjach przemysłowych – ocenia Daria Kulczycka, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu PKPP Lewiatan. Parlament Europejski prawdopodobnie zgodzi się częściowo na ulgowe traktowanie polskich firm, dzięki czemu krajowy przemysł i energetyka nie będą musiały drastycznie zmniejszyć emisji gazów i pyłów, co mogło kosztować przedsiębiorstwa nawet 50 mld zł. więcej »
 • 07-06-2010Emisja gazów cieplarnianych w UE spadła piąty raz z rzędu
  Europejska Agencja Ochrony Środowiska opublikowała najnowszą inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych w UE. Wynika z niej, że w 2008 r. – pierwszym roku pierwszego okresu zobowiązań określonego w protokole z Kioto – emisji ponownie znacznie spadły. Spadek trwa już od pięciu lat. Emisje w UE27 spadły w 2008 r. o 2 proc., do 11,3 proc. poniżej poziomu z 1990 r. więcej »
 • 04-06-2010KE: Systemy podatkowe powinny uwzględniać oddziaływanie na środowisko
  Komisja Europejska wraz z Programem ONZ na rzecz Środowiska (UNEP) przedstawiła sprawozdanie podkreślające natychmiastową konieczność radykalnej zmiany sposobu eksploatacji ograniczonych zasobów naturalnych przez światowe potęgi gospodarcze. Według sprawozdania, ponad połowa wszystkich światowych upraw jest obecnie przeznaczana na pasze dla zwierząt, a podwojenie dobrobytu prowadzi zazwyczaj do zwiększenia presji na środowisko o 60 do 80 proc. Należy stosować podatki i inne tego rodzaju bodźce finansowe, aby stymulować bardziej ekologiczne praktyki rolnicze oraz ograniczyć wykorzystanie paliw kopalnych – przekonują autorzy raportu. więcej »
 • 28-05-2010Redukcja emisji gazów cieplarnianych w UE wzrośnie do 30 proc.?
  Komisja Europejska przedstawiła analizę kosztów, korzyści i możliwości zwiększenia – po spełnieniu odpowiednich warunków – docelowej redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE do 2020 r. z 20 proc. do 30 proc. poniżej poziomów z 1990 r. Na chwilę obecną warunki te nie zostały spełnione. Analiza objęła działania, które należy podjąć w głównych sektorach przemysłu, aby zwiększyć redukcję emisji gazów cieplarnianych do 30 proc., a także skutki tych działań. W ocenie możliwych alternatyw uwzględniono obecnie ograniczone możliwości finansów publicznych i pogorszenie koniunktury gospodarczej. więcej »
 • 29-01-2010Unijne poziomy redukcji emisji w związku z porozumieniem kopenhaskim
  Unia Europejska formalnie poparła porozumienie kopenhaskie w sprawie zmian klimatu i przedstawiła swoje zobowiązania dotyczące docelowych poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2020. Zakładają one jednostronne zobowiązanie do zmniejszenia całkowitego poziomu emisji w UE o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. oraz warunkową ofertę podniesienia tej wartości do 30 proc., jeśli pozostali główni emitenci zobowiążą się do odpowiedniego udziału w wysiłkach na rzecz globalnego zmniejszenia poziomu emisji. więcej »
 • 25-01-2010Rozpoczęła prace rada ds. redukcji emisji CO2
  Poprawa efektywności energetycznej ma być w Polsce głównym sposobem redukcji emisji gazów cieplarnianych – oceniają członkowie Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji (SRNPRE), która w ubiegłym tygodniu obradowała po raz pierwszy. Zadaniem Rady jest wypracowanie szczegółowych propozycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej dla polskiej gospodarki i administracji. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »