Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Działalność gospodarcza

 • 25-11-2021Jakie składki na ubezpieczenia społeczne płaci przedsiębiorca do ZUS
  Jeśli prowadzisz firmę, musisz płacić składki do ZUS. Przeczytaj, jakie składki musisz płacić za siebie, a jakie - za zatrudnionych pracowników, a także od jakiej podstawy liczy się wysokość składek. więcej »
 • 24-11-2021Przychody uzyskane z tytułu udzielania korepetycji w PIT
  Podatnik od roku szkolnego 2021/2022 chce prowadzić zajęcia korepetycyjne z języka angielskiego z dziećmi i młodzieżą. Jak zaznaczył, że chce prowadzić działalność, którą będzie wykonywać osobiście przy wykorzystaniu jedynie własnej wiedzy, w sposób okazjonalny, bez planu i w sposób nieciągły, przypadkowy. Czy działalność ta będzie działalnością wykonywaną osobiście czy pozarolniczą działalnością gospodarczą? więcej »
 • 16-11-2021NSA. Zmiana stosunków majątkowych między małżonkami bez wpływu na VAT
  W sytuacji gdy daną nieruchomość nabyto do majątku wspólnego, ale jest ona wykorzystywana przez przedsiębiorcę, to jej sprzedaż podlega opodatkowaniu według zasad właściwych dla działalności gospodarczej. To przedsiębiorca w sensie ekonomicznym kontroluje nieruchomość, którą nabył z zamiarem dalszej odsprzedaży. Ważne na gruncie podatku od towarów i usług są zatem skutki ekonomiczne, czynności faktyczne, nie zaś relacje majątkowe funkcjonujące na gruncie prawa cywilnego. więcej »
 • 15-11-2021Ewidencjonowanie kosztów ogrzewania przy prowadzeniu działalności w mieszkaniu
  Wydatki poniesione na ogrzewanie firmy prowadzonej we własnym mieszkaniu mogą być zaksięgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Wydatek musi być jednak prawidłowo udokumentowany oraz rozliczony w wysokości adekwatnej do powierzchni, jaka jest przeznaczona na prowadzenie firmy. więcej »
 • 10-11-2021NSA. Kurs licencji pilota nie może być firmowym kosztem
  Wydatki na kurs licencji pilota mają charakter osobisty, ponieważ nie spełniają kryterium celowości, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji nie mogą one stanowić kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Stąd wydatki te ze swojej istoty nie pozostają w jakimkolwiek związku z przesłankami działania, które można by uznać za ukierunkowane na osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 08-11-2021Polski Ład – składka zdrowotna w 2022 roku
  Zmiany w sposobie obliczania składki zdrowotnej to jedna z kluczowych zmian Polskiego Ładu. Od 2022 roku przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym zapłacą składkę proporcjonalną do dochodu, natomiast opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości uzależnionej od wielkości uzyskiwanych przychodów. więcej »
 • 08-11-2021Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
  Przedsiębiorca kupił samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w działalności gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten można wprowadzić do ewidencji środków trwałych, a w konsekwencji dokonywać odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej? więcej »
 • 05-11-2021Ministerstwo Finansów dyskryminuje podatkowo polskie firmy?
  W Polsce istnieje duża dysproporcja między opodatkowaniem sektora MSP i dużych przedsiębiorstw, a w efekcie duże zagraniczne korporacje płacą proporcjonalnie niższe podatki niż mniejsze podmioty polskie – twierdzą eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja ocenia, że polityka podatkowa Ministerstwa Finansów jest dyskryminująca wobec polskich firm. więcej »
 • 05-11-2021Konkurencyjność opodatkowania firm – Polska na 14. miejscu wśród krajów OECD
  Polska zajmuje obecnie 14. miejsce wśród krajów OECD pod względem przyjazności opodatkowania dochodów przedsiębiorstw – wynika z tegorocznego rankingu konkurencyjności podatkowej, który przygotował amerykański think tank Tax Foundation. Na czele rankingu znalazły się Chile, Łotwa i Estonia. więcej »
 • 29-10-2021Polski Ład: Nowa składka zdrowotna dla prowadzących jednoosobową działalność
  Składka zdrowotna dla przedsiębiorców opłacających podatek liniowy została obniżona do 4,9% podstawy wymiaru składki. Składka ta nie będzie jednak niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. Celem tego rozwiązania nie jest osiągnięcie dodatkowych korzyści dla Skarbu Państwa. Rozwiązanie to zapobiega sytuacji, w której przedsiębiorca nie opłaca składki zdrowotnej, ponieważ, np. nie wystąpił u niego dochód - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »