INDEKS TEMATYCZNY » Działalność gospodarcza

 • 25-06-2024
  Działalność na ryczałcie: Cesja umowy leasingu samochodu
  Odstępne z tytułu umowy cesji leasingu jest przychodem, dla którego nie ma wprost uregulowania w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Właściwą stawką będzie wobec tego stawka mająca zastosowanie do opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, z którą jest związany przedmiot leasingu. więcej »
 • 25-06-2024
  Amortyzacja samochodu nabytego w drodze darowizny
  Podatnik otrzymał w 2022 r. od swojego ojca w darowiźnie samochód ciężarowy, który stanowił majątek prywatny ojca - nie był środkiem trwałym i nie podlegał amortyzacji. Darowiznę zgłosił po terminie i w związku z tym zapłacił należny podatek. Obecnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (podatek liniowy) i wprowadził ww. samochód do ewidencji środków trwałych oraz go amortyzuje. Czy podatnik ma prawo do zaliczenie odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych? więcej »
 • 11-06-2024
  WSA. Leasing samochodu i koszty: Wykup jest transakcją odrębną od samej umowy
  Przedsiębiorcy będą przysługiwać dwa limity odnoszące się do jednej kwoty 150 tys. zł w odniesieniu do zawartej umowy leasingu operacyjnego, tj. jeden wynikający z art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT (dotyczący opłat wynikających z umowy leasingu), a drugi określony w art. 23 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy dotyczący ewentualnych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych po wykupie przedmiotu umowy leasingu operacyjnego (przy obliczaniu którego należy uwzględnić wartość wykupu leasingowanego samochodu) - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. więcej »
 • 11-06-2024
  Wydatki na fryzjera, manicure oraz kosmetyczkę kosztem firmy?
  Przedsiębiorczyni zajmuje się głównie m.in. prowadzeniem szkoleń. Jej działalność wymaga częstych interakcji z klientami oraz uczestnikami szkoleń, co wiąże się z koniecznością utrzymania profesjonalnego wizerunku. W związku z tym, czy koszty usług fryzjerskich, manicure hybrydowego oraz usług kosmetycznych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? więcej »
 • 07-06-2024
  WSA. Samochód rajdowy może być kosztem firmy
  Wydatki związane z samochodami rajdowymi mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w sytuacji gdy pojazd tego rodzaju ma stanowić wyłącznie narzędzie promocji i reklamy. Wydatki te nie są wydatkami o charakterze reprezentacyjnym, ponieważ ich celem jest promowanie firmy i oferowanych przez nią produktów, a nie wykreowanie pozytywnego wizerunku bądź ukazanie dobrej kondycji finansowej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. więcej »
 • 06-06-2024
  Mały ZUS dla przedsiębiorcy po ubezpieczeniu w KRUS
  Z Małego ZUS nie mogą skorzystać osoby, które m.in. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność. Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników nie oznacza, że pozarolnicza działalność nie była prowadzona - tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 05-06-2024
  Zmiany w składce zdrowotnej. Co planuje Ministerstwo Zdrowia?
  W Ministerstwie Zdrowia prowadzone są prace legislacyjne dotyczące zmiany zasad obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców. Zgodnie z przygotowywanym projektem przywrócona zostanie m.in. zryczałtowana składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Przewiduje się, że poprzez wdrażane zmiany obniżona zostanie wysokość składki zdrowotnej dla 93% przedsiębiorców (niezależnie od formy opodatkowania), w tym w szczególności dla tych, którzy osiągają niskie i średnie dochody - czytamy w odpowiedzi MZ na interpelację poselską. więcej »
 • 04-06-2024
  Drugi samochód w ramach leasingu w kosztach jednoosobowej firmy
  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ograniczają możliwości wykorzystywania na potrzeby działalności gospodarczej różnych środków transportu, w tym także samochodów osobowych oraz ilości zakupionych środków transportu. Warunkiem koniecznym dla uznania wydatków poniesionych na określony składnik majątku, w tym przypadku samochodu osobowego, za koszt uzyskania przychodów jest jego wykorzystywanie na potrzeby i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. więcej »
 • 04-06-2024
  Etat i firma. MZ o podwójnej składce zdrowotnej
  Każdorazowe podejmowanie dodatkowej działalności może prowadzić do intensyfikacji czynności zawodowych, a ta może powodować zwiększenie ryzyka wystąpienia konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego. Koszty leczenia pacjenta na intensywnej terapii mogą wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy zł za dobę. W przypadku większości bardziej skomplikowanych jednostek chorobowych koszt leczenia pacjenta znacznie przekracza sumę nawet wieloletniego odprowadzania składek zdrowotnych - wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia. więcej »
 • 29-05-2024
  mObywatel dla firm: Dane do faktury i zaświadczenie o wpisie do CEIDG
  Sprawdź dane swojej jednoosobowej działalności gospodarczej w aplikacji mObywatel 2.0. W usłudze Firma: zobaczysz dane swojej jednoosobowej działalności gospodarczej i sprawdzisz ich poprawność, skopiujesz informacje (jak NIP czy REGON) i wyślesz je w wybrany sposób, więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

18.07.2024

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY