Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

24.09.2015

Dokumentacja pracownicza – MPiPS zmieni m.in. wzór umowy o pracę

Przepisy dotyczące zakresu prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników zostaną dostosowane do zmian w Kodeksie pracy - wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego przez resort pracy i polityki społecznej. Zmianie ulegnie m.in. wzór umowy o pracę, a nowe regulacje wejdą w życie na początku 2016 r. 

„Projektowane zmiany mają charakter porządkowy. Mają one na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do nowych rozwiązań prawnych w zakresie umów o pracę na czas określony oraz w zakresie płatnych urlopów przysługujących w związku z urodzeniem dziecka (dzieci), wprowadzonych do Kodeksu pracy” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W rozporządzeniu wskazane zostanie, że akta osobowe pracownika w części B powinny obejmować m.in. dokumenty dotyczące korzystania przez pracownika z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu wychowawczego.

W projekcie przewidziano ponadto modyfikację brzmienia wzoru umowy o pracę (załącznik nr 2 do rozporządzenia). Zgodnie z ustawą z 25 czerwca 2015 r., która nowelizuje m.in. Kodeks pracy, z Kodeksu pracy usunięte zostaną umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. Jak wskazują projektodawcy, w efekcie należy „usunąć powołanie tego rodzaju umowy we wzorze umowy o pracę”.

Wzór umowy o pracę będzie też uwzględniać nowy obowiązek dotyczący zamieszczenia informacji o przyczynach obiektywnie uzasadniających zawarcie umowy o pracę na czas określony.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 14 września 2015 r.) Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Rozporządzenie wejdzie w życie 2 stycznia 2016 r. Przepisy modyfikujące wzór umowy o pracę zaczną obowiązywać od 22 lutego 2016 r.

Z nowym wzorem umowy o pracę można zapoznać się pod adresem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//508/12276951/12309797/12309798/dokument184134.pdf

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz