Szukaj
Wykop ten artyku Do陰cz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artyku造: Facebook

23.03.2018

Dodatkowe zobowi您anie podatkowe w VAT: Jak skutecznie unikn望 sankcji?

Od 1 stycznia 2017 r. ustawodawca wprowadzi znan ju w polskim systemie podatkowym sankcj VAT w postaci dodatkowego zobowi您ania podatkowego. Przypomnijmy, 瞠 w ustawie o podatku o towarów i us逝g (dalej: ustawa o VAT) do ko鎍a listopada 2008 r. funkcjonowa豉 ju podobna sankcja. Ze wzgl璠u jednak na istniej帷e w徠pliwo軼i co do jej zgodno軼i z przepisami unijnymi z pocz徠kiem grudnia 2008 r. zrezygnowano z tej instytucji. NSA wyst徙i wówczas z pytaniem prejudycjalnym do Trybuna逝 Sprawiedliwo軼i Unii Europejskiej. Efektem tego by wyrok z 15 stycznia 2009 r. w sprawie C-502/07, w którym Trybuna orzek o zgodno軼i przepisów VAT wprowadzaj帷ych sankcj z przepisami unijnymi.

Okaza這 si zatem, 瞠 dopuszczalnym jest stosowanie 鈔odków, instytucji zapobiegaj帷ych powstawaniu nieprawid這wo軼i w rozliczeniach VAT. Rozwi您anie to wróci這 zatem do ustawy, a ustawodawca z dniem 1 stycznia 2017 r wprowadzi do ustawy o VAT ca造 rozdzia zatytu這wany „Dodatkowe zobowi您anie podatkowe”.

Wysoko嗆 dodatkowego zobowi您ania podatkowego w obecnym kszta販ie zosta豉 zró積icowana i wynosi 20%, 30% lub 100% kwoty zani瞠nia zobowi您ania podatkowego albo kwoty zawy瞠nia zwrotu ró積icy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub ró積icy podatku do obni瞠nia podatku nale積ego za nast瘼ne okresy rozliczeniowe.

Oznacza to, 瞠 je瞠li zani篡li鄉y w swoim rozliczeniu podatkowym podatek VAT do zap豉ty albo zawy篡li鄉y zwrot VAT lub kwot przeniesienia, to poza obowi您kiem zap豉ty zaleg這軼i podatkowej z odsetkami b璠ziemy musieli dodatkowo zap豉ci 20%, 30% lub 100% tego zani穎nego podatku. O tym jednak czy sankcja zostanie zastosowana i w jakiej wysoko軼i decyduj okoliczno軼i i reakcja podatnika na powsta貫 nieprawid這wo軼i. Istnieje bowiem mo磧iwo嗆 ca趾owitego unikni璚ia sankcji. Stanowi o tym art. 112b ust. 3 ustawy o VAT, wskazuj帷 瞠 dodatkowe zobowi您anie podatkowe nie b璠zie ustalane gdy:

  • Podatnik z這篡 deklaracj (w przypadku niez這瞠nia deklaracji VAT) lub korekt deklaracj VAT i wp豉ci na rachunek urz璠u skarbowego kwot wynikaj帷 ze z這穎nej deklaracji albo korekty deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zw這k. Aby jednak unikn望 sankcji, deklaracja lub korekta musi by z這穎na przed wszcz璚iem kontroli podatkowej przez naczelnika urz璠u skarbowego lub kontroli celno-skarbowej prowadzonej przez naczelnika urz璠u celno-skarbowego. Za moment wszcz璚ia kontroli podatkowej czy celno-skarbowej nale篡 przyj望 moment dor璚zenia upowa積ienia do przeprowadzenia kontroli. Do tego momentu z這穎na deklaracja lub korekta deklaracji nie b璠zie skutkowa豉 uruchomieniem sankcji. Istotnym jest równie fakt, 瞠 deklaracja lub korekta deklaracji VAT z這穎na po czynno軼iach sprawdzaj帷ych prowadzonych przez naczelnika urz璠u skarbowego, ale jeszcze przed wszcz璚iem jakiejkolwiek kontroli równie nie uruchomi dodatkowego zobowi您ania podatkowego.
  • Nieprawid這wo軼i powsta造 na skutek pomy貫k podatników, pope軟ionych w deklaracji, a wi捫帷ych si b喚dami rachunkowymi, oczywistymi omy趾ami lub uj璚iem kwot podatku nale積ego lub naliczonego w niew豉軼iwym okresie rozliczeniowym. Z zastrze瞠niem, 瞠 uj璚ie kwot podatku nale積ego lub naliczonego w poprzednich okresach rozliczeniowych nast徙i這 przed wszcz璚iem kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej. Je瞠li zatem nasze rozliczenie jest poprawne w zakresie wysoko軼i podatku nale積ego i naliczonego, ale zosta這 przedstawione w z造m okresie rozliczeniowym sankcja nie znajdzie zastosowania. B喚dy w zakresie oczywistych omy貫k i b喚dów rachunkowych zdarzaj si nam coraz rzadziej i s zwykle eliminowane przez programy do sporz康zania deklaracji podatkowych.
  • W stosunku do osoby fizycznej, która za ten sam czyn ponosi odpowiedzialno嗆 za wykroczenie skarbowe albo za przest瘼stwo skarbowe. W przeciwnym razie taki podatnik ukarany by豚y podwójnie raz sankcj w postaci dodatkowego zobowi您ania podatkowego i drugi raz sankcj karn-skarbow.

 W sytuacji, gdy nasze rozliczenie zostanie zakwestionowane przez organ podatkowy w kontroli podatkowej lub celno-skarbowej znajd zastosowanie sankcje VAT. W takim przypadku sankcja mo瞠 wynie嗆 20%, 30% lub 100%.

Sankcja VAT 30%

Sankcja VAT 30% dotyczy przypadków, w których nie pojawi si deklaracje lub korekty deklaracji usuwaj帷e nieprawid這wo軼i przedstawione w wyniku lub protokole kontroli. Mo瞠my potocznie okre郵i to „wej軼iem w spór” z organami podatkowymi co do oceny poprawno軼i naszego rozliczenia. W takiej sytuacji organ podatkowy po przeprowadzonej kontroli przechodzi do post瘼owania podatkowego, w którym okre郵i prawid這w wysoko嗆 zobowi您ania podatkowego. W sentencji decyzji okre郵aj帷ej prawid這w wysoko嗆 podatku VAT pojawi si równie kwota dodatkowego zobowi您ania podatkowego stanowi帷a 30% zani穎nego zobowi您ania podatkowego albo kwoty zawy瞠nia zwrotu ró積icy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub ró積icy podatku do obni瞠nia podatku nale積ego za nast瘼ne okresy rozliczeniowe.

Sankcja VAT 20%

Sankcja VAT 20% znajdzie zastosowanie, gdy podatnik z這篡 deklaracj podatkow lub korekt deklaracji uwzgl璠niaj帷 wszystkie stwierdzone nieprawid這wo軼i i wp豉ci kwot zobowi您ania podatkowego lub zwróci nienale積 kwot zwrotu. Deklaracja lub korekta deklaracji musi by jednak z這穎na w przypadku kontroli celno-skarbowej w terminie pierwszych 14. dni od wszcz璚ia kontroli celno-skarbowej lub w terminie 14. dni od dnia zako鎍zenia kontroli celno-skarbowej. W przypadku kontroli podatkowej deklaracja lub korekta deklaracji wraz z zap豉t musi by z這穎na po kontroli podatkowej. Z這瞠nie deklaracji, korekt deklaracji nie mo瞠 nast徙i pó幡iej ni do dnia wszcz璚ia post瘼owania podatkowego. W toku post瘼owania podatkowego prawo do z這瞠nia korekty jest ju zawieszone.

Propozycja obni瞠nia sankcji z 20% na 15%

W projekcie z 13 lutego 2018 r. zaproponowano wprowadzenie z dniem 1 lipca 2018 r. dodatkowego zobowi您ania podatkowego w wysoko軼i 15%. Ma ono zast徙i w jednym z przypadków sankcj VAT 20%. Chodzi o sytuacj z這瞠nia deklaracji koryguj帷ej po wszcz璚iu kontroli celno-skarbowej. Obecnie sankcja w takim przypadku wynosi 20%. Ponadto (o czym by豉 mowa wy瞠j) taka sama sankcja (20%) dotyczy równie przypadku z這瞠nia deklaracji koryguj帷ej po zako鎍zeniu kontroli celno-skarbowej i otrzymaniu wyniku kontroli. Jak uzasadnia pomys這dawca nie ma zatem zach皻y do z這瞠nia deklaracji koryguj帷ej po wszcz璚iu kontroli celno-skarbowej, lecz przed jej zako鎍zeniem. Wprowadzenie zmiany w wysoko軼i dodatkowego zobowi您ania w przypadku z這瞠nia deklaracji koryguj帷ej po wszcz璚iu kontroli celno-skarbowej (poprzez wprowadzenie obni穎nej stawki dodatkowego zobowi您ania 15%) ma stanowi wi瘯sz zach皻 do korzystania przez podatników z mo磧iwo軼i sk豉dania pierwszej deklaracji koryguj帷ej w trakcie kontroli celno-skarbowej. Proponuje si zatem aby w sytuacji, gdy po wszcz璚iu kontroli celno-skarbowej, a przed up造wem 14-dniowego terminu, o którym mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, podatnik z這篡 korekt deklaracji i wp豉ci kwot zobowi您ania podatkowego lub zwróci nienale積 kwot zwrotu, sankcja wynosi豉 15% kwoty uszczuplenia podatkowego.

Sankcja VAT 100%

Je郵i chodzi o najwy窺z z sankcji, tj. 100%, to jest ona adresowana do podatników, którzy pos逝篡 si „pust faktur”. S to sytuacje opisane w art. 88 ust. 3a ustawy o VAT i dotycz:

  • transakcji udokumentowanej faktur, która nie odzwierciedla rzeczywistych zdarze gospodarczych;

  • transakcji z podmiotem nieistniej帷ym,

  • transakcji obarczonej wad pozorno軼i czynno軼i prawnej w rozumieniu prawa cywilnego;

  • transakcji udokumentowanej faktur, która zawiera kwoty niezgodne z rzeczywisto軼i.

W wy瞠j wymienionych przypadkach znajdzie zastosowanie sankcja 100% bez wzgl璠u na fakt z這瞠nia deklaracji lub korekty deklaracji VAT po kontroli lub w trakcie kontroli celno-skarbowej. Dodatkowe zobowi您anie podatkowe w wariancie 100% jest przede wszystkim adresowane do podatników, którzy 鈍iadomie pos逝篡li si „pust faktur”. Fakt z這瞠nia korekty w toku lub po kontroli wy陰czy豚y t sankcj i tym samym przepis by豚y martwy. Dlatego te z這瞠nie deklaracji lub korekty deklaracji VAT - je瞠li pos逝篡li鄉y si „pust faktur” - nie uchroni nas przed najwy窺z sankcj 100%.

ADN Podatki Sp. z o.o.

 

 

Ostatnie artyku造 z tego dzia逝

Wszystkie artyku造 z tego dzia逝 »

rozwi wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy U篡tkownicy podatki.biz. Cho czytamy uwa積ie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczeg馧owych. Zadaj帷 je, kierujecie je nie do nas, a do innych U篡tkownik闚 podatki.biz. Je瞠li chcecie wyja郾i lub rozwi您a jaki problem, zach璚amy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zesp馧 podatki.biz