Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

15.04.2019

BCC: Sugestie dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas fiskalnych

Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika jest elementem wykonawczym większego pakietu zmian przepisów o VAT przewidujących wprowadzenie nowego rodzaju kas rejestrujących (kas fiskalnych) on-line. Nowe kasy będą stopniowo wprowadzane u podatników z zastrzeżeniem, że dla podatników wykonujących określone rodzaje działalności gospodarczej stosowanie kas on-line będzie obligatoryjne po wejściu w życie projektu.

Kasy on-line mają być wyposażone w nowe funkcjonalności umożliwiające przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni danych z kas on-line, z prowadzonej ewidencji oraz danych o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, do systemu teleinformatycznego (tzw. Centralnego Repozytorium Kas) prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Nowy system będzie odbierał i gromadził dane z kas rejestrujących w celach analitycznych i kontrolnych.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy:

Projekt przewiduje modyfikacje systemu refundacji kosztów zakupu kas, który niewątpliwie będzie mniej korzystny dla przedsiębiorców niż obecny. Co prawda, kwota odliczenia kosztów zakupu kasy pozostanie na niezmienionym poziomie (90% kosztu zakupu, nie więcej niż 700 zł), to jednak odliczenie będzie przysługiwało tylko dla kas online, które zostały zakupione nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży. Odliczenie kwoty wydanej na zakup nie będzie przysługiwało w przypadku zakupu pozostałych rodzajów kas. Odliczenie nie będzie również przysługiwało dla podatników wymieniających kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online, poza podatnikami zobowiązanymi ustawą do wymiany kas, ze względu na prowadzenie działalności w określonych branżach.

Poza przyznaniem refundacji na zakup kasy on-line, projekt przewiduje również sytuacje, w których przedsiębiorcy będą musieli zwrócić uzyskaną ulgę.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5 projektu, obowiązek zwrotu odliczonej lub zwróconej „kwoty do odliczenia” zaistnieje w przypadku niedopełnienia przez podatnika obowiązku zapewnienia połączenia kasy online, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, z Centralnym Repozytorium Kas w sposób umożliwiający ciągłe, zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z kas online. Taki zapis jest nieprecyzyjny, a dodatkowo w praktyce trudno będzie ustalić czy od strony technicznej brak zapewnienia ciągłego, zautomatyzowanego i bezpośredniego przesyłania danych wynika z winy przedsiębiorcy czy fiskusa – negatywne konsekwencje poniesie jednak wyłącznie podatnik.

Dlatego, BCC proponuje, aby przywołany przepis precyzował, że chodzi tu wyłącznie o sytuacje, w których brak połączenia on-line wynika z nieprawidłowości po stronie przedsiębiorcy.

Projekt przewiduje również procedury postępowania w sytuacji braku dostępności systemów łączności zapewniających przesył danych z kas on-line do Centralnego Repozytorium Kas. Procedur tych z pewnością jednak nie można nazwać przyjaznymi dla przedsiębiorców i w szczególności mikro i mali przedsiębiorcy mogą mieć problem z właściwym postępowaniem w przypadku braku możliwości przesyłu tych danych, a także ze stałym monitorowaniem statusu łącza internetowego w swoich urządzeniach i na serwerach Centralnego Repozytorium Kas. Projektowane rozwiązanie przewiduje w tym zakresie wielostopniowy mechanizm postępowania przedsiębiorcy.

Zaproponowane rozwiązanie umożliwia w tego typu sytuacjach zmianę sposobu realizacji przez podatników obowiązków nałożonych przez ustawodawcę. Jeżeli podatnik czasowo nie ma możliwości uzyskać połączenia poprzez sieć telekomunikacyjną z Centralnym Repozytorium Kas – wówczas jest zobowiązany spełnić ten obowiązek niezwłocznie (projekt nie precyzuje tego pojęcia, co z pewnością będzie źródłem kolejnych sporów podatników z fiskusem) po ustaniu tych problemów i jednocześnie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy. Jeśli podatnik trwale nie ma możliwości uzyskać połączenia z Centralnym Repozytorium Kas, wówczas jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy i jednocześnie jest zobowiązany do uzyskania zgody naczelnika urzędu skarbowego na przesyłanie danych z kas on-line do Centralnego Repozytorium Kas w ustalonych odstępach czasowych. W przypadku gdy podatnik nie spełni powyższych obowiązków, będzie zobowiązany do zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kasy online.

PRZEPIS ROZPORZĄDZENIA (w brzmieniu nadanym przez projekt)

ZAGADNIENIE

PROPOZYCJA BCC

§ 5 ust. 1 pkt 5

Zasady zwrotu otrzymanego dofinansowania na zakup kasy online

Przywołany przepis powinien precyzować, że chodzi tu wyłącznie o sytuacje, w których brak połączenia on-line wynika z nieprawidłowości po stronie przedsiębiorcy. W obecnym brzmieniu kwestia ta pozostaje niejasna i z pewnością będzie budzić liczne spory na linii podatnik – organy podatkowe.

§ 5 ust. 1 pkt 5

Zasady zwrotu otrzymanego dofinansowania na zakup kasy online

Drugą kwestią wymagającą modyfikacji w przywołanym przepisie (lub dalszych przepisach) jest wprowadzenie zasad szybkiej i obiektywnej weryfikacji po czyjej stronie zaistniały błędy techniczne uniemożliwiające przesył danych online do Centralnego Repozytorium Kas.

Źródło: BCC

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz