Nasi Trenerzy:

 

Marek Rotkiewicz

Prawnik, specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autor ponad 1000 artykułów i 25 książek, napisał m. in. :

  • Umowa zlecenia w zatrudnieniu (Wyd. C. H. Beck 2009 r.),
  • Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy (Wyd. ODDK 2008 r.),
  • Świadczenia chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie (Wyd. C. H. 2010 r. )
Wykładowca na licznych szkoleniach.

Obecnie prowadzi szkolenia: