Nasi Trenerzy:

 

Gabriela Suski Borek

Wykładowca wielu renomowanych uczelni w Polsce, audytor projektów unijnych, doradca d/s dotacji unijnych, trener posiadający doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów dofinansowanych z UE, księgowości małych i średnich przedsiębiorstw, księgowości jednostek budżetowych, kadr i płac.

Wybrane programy:

 • Obsługa księgowa projektu 2.1 Analiza i ocena stopnia dopasowania modelu kształcenia do potrzeb rynku pracy w podregionie centralnym województwa śląskiego
 • Obsługa księgowa dotacji 1.3 Inwestycje infrastrukturalne w JPP
 • Obsługa księgowa dotacji 8.1.2 Partnerstwo - Wiedza - Rozwój program kompleksowego przygotowania gminy Jaworzno do zarządzania zmianą gospodarczą
 • Konsultant w ramach Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług dla małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Asystent koordynatora projektu 5.4.3 Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego sposobem na wzmocnienie struktur administracji publicznej
 • Obsługa księgowa projektu 3.3.1 Inwestycje kapitałowe dla innowacyjnej przedsiębiorczości
 • Obsługa księgowa projektu 6.1.1 Jestem tego warta - wspieranie aktywności zawodowej kobiet
 • Koordynator projektu 7.2.1 Lepsze kwalifikacje kluczem otwierającym rynek pracy dla niepełnosprawnych
 • Obsługa księgowa projektu 1.5 Aktywne wprowadzenie osób wykluczonych społecznie na otwarty rynek pracy
 • Trener na szkoleniu w ramach dotacji Kobieta pracująca - dobrze zarabiająca
 • Trener na szkoleniu w ramach dotacji 7.1.3 POKL Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
 • Trener na szkoleniu w ramach dotacji 6.1 Projekt o projektach - Kuźnia specjalistów do spraw Funduszy Unijnych
 • Trener i doradca w ramach dotacji 6.2 PO KL Rozwój przedsiębiorczości szansą na lepszy start i zmniejszenie bezrobocia w Zagłębiu Dąbrowskim

Obecnie prowadzi szkolenia: