Nasi Trenerzy:

 

Eugenia Śleszyńska

  • Autor książek związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem nieruchomościami, w których poruszam zagadnienia prawne, podatkowe i finansowe. W szczególności specjalizacja w aspektach prawnych, podatkowych i finansowych zarządu nieruchomościami wspólnymi wspólnot mieszkaniowych. Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer , www.wolterskluwer.pl: „Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”, „Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd” (w tym aspekty rachunkowe i podatkowe), „Gospodarka, rachunkowość, podatki i rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”, „Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”, oraz szereg pozycji książkowych wydanych przez wyd. MINIGO, w tym:„O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podatek od nieruchomości. Stosowanie przepisów w świetle orzecznictwa”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.
  • Autor wielu publikacji, artykułów, pisanych m. in. dla „Krakowskiego Rynku Nieruchomości”, w tym zakresie ostatnio np.: „Dłużnicy w kleszczach ustawy podatkowej”, „Dylematy nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i podatku śmieciowego”, „Przesłanki prawne zwrotu nieruchomości”, „Roszczenia właściciela nieruchomości izolowanej”. Patrz www.dwutygodnik.krn.pl
  • Wykładowca na studiach podyplomowych związanych z gospodarką nieruchomościami m.in. na U.Ł., w tym zagadnienia ekonomiczne, rachunkowe i podatkowe związane z usługami rynku nieruchomości.
  • Wykładowca na wielu seminariach i szkoleniach, w zakresie tematyki związanej z rynkiem nieruchomości, w tym z rachunkowością, podatkami i rozliczeniami.

  • Prowadzi szkolenia zamknięte z zakresu gospodarowania i zarządzania nieruchomościami - więcej informacji