Szkolenia przez Internet:

Zalety | Informacja techniczna | Kontakt

Prawa autorskie - aspekty podatkowe 2013

Opis:

Osoby uzyskujące przychody z praw autorskich i osoby, które zajmują się rozliczeniami twórców często mają problemy z prawidłowym i optymalnym rozliczaniem zobowiązań podatkowych. Zmiany, obowiązujące od początku 2013 roku nie ułatwią tego zadania. Kwestie związane z opodatkowaniem praw autorskich wcale nie należą do najprostszych - ale znajomość sposobów podziału przychodów na poszczególne źródła, poznanie różnic pomiędzy rozliczaniem przychodów z różnych źródeł oraz kwestie związane z prawidłowym ustaleniem kosztów uzyskania przychodów pozwala na rozliczanie podatków w zgodzie z przepisami i korzyścią dla osób takie przychody uzyskujących.

Zapraszamy na szkolenie przez Internet: Prawa autorskie - aspekty podatkowe 2013 roku

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób, które samodzielnie rozliczają swoje przychody, osób, które zajmują się usługowo rozliczaniem twórców, a także przedsiębiorców - zatrudniających twórców w ramach stosunku pracy

Forma szkolenia:

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Internet. Wystarczy, że mają Państwo komputer oraz łącze internetowe. Podczas szkolenia powinni Państwo posiadać głośniki lub słuchawki komputerowe. Szczegółowe informacje techniczne znajdują się na tej stronie.

Informacja dla doradców podatkowych:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Program szkolenia:

 1. Kto jest twórcą w rozumieniu przepisów podatkowych
 2. Opodatkowanie przychodów z następujących źródeł:
  • przychody z praw majątkowych
  • przychody z działalności wykonywanej osobiście
  • przychody z działalności gospodarczej
  • przychody ze stosunku pracy
 3. Koszty uzyskania przychodów dla poszczególnych źródeł przychodów
 4. Zatrudnianie twórców i podatki
 5. Twórcy i podatek VAT
 6. Optymalizacja zobowiązań podatkowych w przykładach

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Osoba prowadząca:

Romuald Gabrysz - autor książek Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, Kompendium small businessu, wielu książek w serii Ekspert Księgowy. Redaktor prowadzący www.podatki.biz. Trener - szkolenia z zakresu PKPiR, stosowania kas fiskalnych, problemów podatkowych w zakresie praw autorskich, opodatkowania transakcji na rynku wierzytelności.

Cena szkolenia:

Cena szkolenia wynosi: 149 zł + VAT (183,27 zł brutto).

Cena zawiera:

 • udział w szkoleniu przez Internet,
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

11:00

Czas trwania szkolenia:

1,5 godziny

Termin i miejsce: