Szkolenia przez Internet:

Zalety | Informacja techniczna | Kontakt

INSTALACJA I URUCHAMIANIE KOMUNIKATORA

alt

Instalacja Komunikatora

Instalacja oprogramowania do szkoleń przez Internet odbywa się wyłącznie przy pomocy przeglądarki internetowej Internet Explorer. Aby rozpocząć proces instalacji należy uruchomić przeglądarkę internetową Internet Explorer i w pasku adresu wpisać: www.internet.podatki.biz

Następnie wprowadzić otrzymany Login i Hasło i kliknąć zaloguj. Po tym etapie rozpocznie się pobieranie i instalacja komunikatora na Państwa komputerze.UWAGA: W niektórych przypadkach niezbędne będzie zezwolenie na instalację oprogramowania przez przeglądarkę internetową. W tym celu należy:

  • kliknąć na pasku informacyjnym (obraz 1a),
  • zezwolić na instalację (obraz 1b)
  • i zainstalować oprogramowanie (obraz 1c).


Na obrazku poniżej, widzą Państwo jak wygląda to w przeglądarce

aby powiększyć obraz należy na nim kliknąć - (Obraz 1a)


Aby zezwolić na instalację oprogramowania klikamy na pasku informacyjnym i zaznaczamy: "Zainstaluj format ActiveX"

aby powiększyć obraz należy na nim kliknąć - (Obraz 1b)


aby powiększyć obraz należy na nim kliknąć - (Obraz 1c)


W chwili kiedy wyrazimy zgodę na zainstalowanie oprogramowania, instalator rozpocznie kopiowanie plików
niezbędnych do uruchomienia programu na nasz komputer.Po zakończeniu instalacji uruchomiony zostanie Kreator, który pozwoli nam na odpowiednie ustawienie głośności, czułości mikrofonu, czy wybranie kamery internetowej.Jeśli mają Państwo wątpliwości jakie urządzenie wybrać z listy - zaleca się pozostawienie opcji (Domyślne urządzenie Windows)
Po zainstalowaniu komunikatora Kreator możemy uruchomić również klikając w systemie Windows na :
Start > Programy > V2C54 > Audio Video Setting.


Na obrazkach poniżej, widzą Państwo jak wyglądają okna konfiguratora sprzętu

aby powiększyć obraz należy na nim kliknąć


Jeśli wszystko przebiegnie prawidłowo mogą Państwo przejść do punktu
"Jak dołączyć do szkolenia"