Szkolenia przez Internet:

Zalety | Informacja techniczna | Kontakt

Kasy fiskalne 2013

Opis:

W 2013 roku wchodzą w życie poważne zmiany dotyczące obowiązku stosowania kas rejestrujących przez podatników. I chociaż reguły stosowania kas fiskalnych wydają się ogólnie znane, to kiedy przechodzimy do tej problematyki bardziej szczegółowo, okazuje się, że podatnicy nie wiedzą, z jakich zwolnień i na jakich warunkach mogą korzystać, kiedy bezwzględnie należy zainstalować kasy, w jaki sposób radzić sobie z błędami personelu obsługującego kasy lub jakie prawa przysługują, jeśli chodzi o odliczenie kwot wydanych na zakup kas. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach - dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie, po którym będziecie Państwo mogli samodzielnie rozstrzygnąć wszystkie problemy prawne i podatkowe związane z eksploatacją kas.

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakie zasady w zakresie rejestrowania obrotu przy użyciu urządzeń fiskalnych obowiązują w 2013 roku. Omówione zostaną przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w części dotyczącej kas fiskalnych, rozporządzeń wykonawczych oraz praktyczne problemy związane z eksploatacją kas. Udział w szkoleniu pozwoli na szczegółowe zapoznanie się z obowiązującymi w 2013 roku przepisami oraz na samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z ustaleniem zakresu zwolnień, momentu powstania obowiązku instalacji kasy i  eksploatacją,

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie kierujemy do: księgowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych i prawnych, przedsiębiorców i pracowników zajmujących się w firmach problemami związanymi z ewidencjonowaniem obrotu, oraz do osób, które zobowiązane są w najbliższym czasie do instalacji kas fiskalnych.

Forma szkolenia:

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Internet. Wystarczy, że mają Państwo komputer oraz łącze internetowe. Podczas szkolenia powinni Państwo posiadać głośniki lub słuchawki komputerowe. Szczegółowe informacje techniczne znajdują się na tej stronie.

Informacja dla doradców podatkowych:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Program szkolenia:

 1. Obowiązek prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących - zasady ogólne
 2. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w 2013 roku
 3. Warunki stosowania kas fiskalnych przez podatników
 4. Paragony i raporty fiskalne
 5. Utrata zwolnienia w trakcie roku podatkowego
 6. Rozpoczęcie ewidencjonowania - ustalenie terminu, procedury i wymogi
 7. Sankcje stosowane w przypadku braku kas lub nieprawidłowego ewidencjonowania
 8. Sposoby postępowania w przypadku awarii kasy, kasy rezerwowe
 9. Problemy praktyczne związane z ewidencjonowaniem przy użyciu kas rejestrujących (faktury do paragonów, zwroty, błędy w trakcie użytkowania kasy, zmiany stawek, zmiana przepisów w trakcie użytkowania kasy).

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Osoba prowadząca:

Romuald Gabrysz - autor książek Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, Kompendium small businessu, wielu książek w serii Ekspert Księgowy. Redaktor prowadzący www.podatki.biz. Trener - szkolenia z zakresu PKPiR, stosowania kas fiskalnych, problemów podatkowych w zakresie praw autorskich, opodatkowania transakcji na rynku wierzytelności.

Cena szkolenia:

Cena szkolenia wynosi: 149 zł + VAT (183,27 zł brutto).

Cena zawiera:

 • udział w szkoleniu przez Internet,
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

11:00

Czas trwania szkolenia:

1,5 godziny

Termin i miejsce: