Zwrot wpłaconej kwoty i ponowny przelew w MPP a koszty uzyskania przychodów

Ponowny przelew zapłaty należności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności doprowadzi do rozliczenia przez kontrahenta całej kwoty podatku wynikającej z faktury i w konsekwencji spowoduje osiągnięcie głównego celu wprowadzenia przepisów dotyczących MPP, tj. zapobieganie próbom wyłudzenia VAT. Tym samym nie znajdzie zastosowania wyłączenie z kosztów na podstawie art. 15d ust. 1 pkt 3 ustawy CIT.

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że zgodnie z przyjętą przez nią zasadą należytej staranności, znaczna większość faktur, wystawiona przez dostawców towarów lub usługodawców zarejestrowanych na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, płacona jest z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Zasada ta dotyczy również faktur, co do których dostawca nie miał obowiązku lub nie umieścił na nich komunikatu „metoda podzielonej płatności”.

Pomimo wskazanej powyżej zasady, zdarzyły się sytuacje, w których wskutek błędu powstałego w trakcie księgowania (wybór błędnej metody płatności), spółka dokonała płatności, dotyczącej transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a ustawy VAT, pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy.

Niezwłocznie po wykryciu błędu spółka zwróciła się do kontrahentów z prośbą o zwrot kwot odpowiadających błędnie zrealizowanych płatności, na rachunek bankowy spółki, a następnie spółka dokonała ponownej zapłaty należności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

W związku z powyższym spółka zapytała, czy w sytuacji, gdy dokonała płatności, dotyczącej transakcji określonej w art. 19 ustawy - Prawo przedsiębiorców, z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a Ustawy VAT, pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy, a następnie otrzyma zwrot zapłaconych kwot na rachunek bankowy oraz dokona ponownej płatności przelewem na rachunek bankowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności; ponoszone koszty z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzone fakturami, podlegają ograniczeniu w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wynikającego z art. 15d ust. 1 Ustawy CIT.

Zdaniem spółki, koszty z tytułu nabycia towarów i usług potwierdzone fakturami, które ponownie ureguluje przelewem na rachunek bankowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, stanowią koszty uzyskania przychodów i nie ma do nich zastosowanie ograniczenie wskazane w art. 15d ust. 1 Ustawy CIT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za prawidłowe. W wydanej interpretacji organ wskazał:

W myśl art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców:

  1. została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
  2. została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby po...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »