Zwrot VAT za materiały budowlane po rozwodzie

Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest wyłączną właścicielką działki, który otrzymała od swoich rodziców w drodze darowizny. Wspólnie z mężem zdecydowała o budowie domu jednorodzinnego na ww. gruncie. Wnioskodawczyni wystąpiła osobiście o wydanie pozwolenia na budowę i otrzymała decyzję wydaną na swoje nazwisko, jako wyłącznego właściciela przedmiotowej nieruchomości. Faktury dokumentujące zakup materiałów budowlanych zostały wystawione na męża Wnioskodawczyni. Czy po uprawomocnieniu się orzeczenia stwierdzającego rozwód Wnioskodawczyni może wystąpić o zwrot VAT za ww. materiały, bez podpisu męża?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2012 r. (data wpływu 12 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie zwrotu wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Jest Pani wyłączną właścicielką nieruchomości gruntowej, którą otrzymała od swoich rodziców w drodze darowizny. Wspólnie z mężem zdecydowała Pani o budowie domu jednorodzinnego na ww. nieruchomości.

Wystąpiła Pani osobiście o wydanie pozwolenia na budowę na tej działce. Otrzymała Pani decyzję wydaną na Pani nazwisko, jako wyłącznego właściciela przedmiotowej nieruchomości.

Ponieważ nie posiadała Pani wówczas środków finansowych na pokrycie budowy, zdecydowała się Pani na kredyt hipoteczny, by pokryć całą wartość budowy. Stroną umowy kredytowej była Pani wraz z mężem. Zakup wszelkich materiałów budowlanych finansowany był ze środków kredytowych.

Faktury dokumentujące zakup zostały wystawione na Pani męża, ponieważ Pani nie była obecna podczas zakupów. Na żadnej z faktur nie zostały wskazane Pani dane jako nabywcy.

Do chwili obecnej nie występowali Państwo do urzędu skarbowego o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Nie prowadzą Państwo również działalności gospodarczej. Nie rozszerzyła Pani wspólności ustawowej małżeńskiej o przedmiotową nieruchomość gruntową, więc stanowi ona wraz z budynkiem, trwale z gruntem związanym, w świetle polskiego prawa cywilnego Pani majątek odrębny i nie podlega podziałowi wskutek orzeczenia o rozwodzie.

Kilka miesięcy po podpisaniu umowy kredytowej, podpisali Państwo umowę stwierdzającą rozdzielność majątkową i od tej chwili spłaca Pani kredyt wyłącznie ze swoich środków finansowych. Wkrótce ustanie Państwa związek małżeński, ponieważ mąż wystąpił z pozwem rozwodowym. Ustaliła Pani z mężem, że po rozwodzie mąż odstąpi od umowy kredytowej, a Pani stanie się wyłącznym dłużnikiem wobec banku i będzie spłacać cały kredyt i kontynuować budowę domu (obecnie zakończony etap: stan surowy otwarty). Podnosi Pani, iż dotychczas zostało uregulowanych tylko kilka rat kredytowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy po uprawomocnieniu się orzeczenia stwierdzającego rozwód, biorąc pod uwagę wskazany wyżej opis przedmiotowej sprawy, może Pani osobiście wystąpić o zwrot wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi na Pani męża, poniesionych w trakcie trwania związku małżeńskiego, bez podpisu męża?

Zdaniem Pani będzie przysługiwało Jej prawo do otrzymania zwrotu części wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego, który jest Pani wyłączną własnością. Uważa Pani, iż będzie mogła złożyć wniosek osobiście, bez podpisu byłego męża, a przyznany zwrot otrzyma wyłącznie Pani. W Pani ocenie przemawia za tym fakt, że spełnia Pani warunki formalne przewidziane w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym tj. posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (akt notarialny darowizny) oraz pozwolenie na budowę (wydane wyłącznie na Panią). W Pani opinii ww. przepis warunkuje pozytywne rozpatrzenie wniosku o zwrot. Wskazuje Pani, iż co prawda, faktury wystawione zostały na Pani męża, ale wydatki związane z budową domu, poniesione w trakcie trwania związku małżeńskiego, pokryte były w całości z kredytu, który po rozwodzie przejmie Pani i będzie spłacać go sama, a który spłaca Pani osobiście, począwszy od ustanowienia rozdzielności majątkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Pani w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (t.j. Dz. U...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »