Zwrot VAT za materiały budowlane. Jak liczyć powierzchnię przy rozbudowie?

Pytanie podatnika: Wnioskodawca chce wraz z żoną dokonać rozbudowy i nadbudowy domu jednorodzinnego jego ojca. Ojciec jest jedynym właścicielem tej nieruchomości. Dobudowana kondygnacja będzie miała około 80 m2. Przedsięwzięcie będzie realizowane na podstawie pozwolenia na budowę. Czy powierzchnia lokalu, o której mowa art. 20 ust. 3 pkt 3 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, dotyczy całego budynku, czy tylko dobudowanej części, w której będzie mieszkać Wnioskodawca z żoną?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 17 stycznia 2016 r. (data otrzymania 19 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z nadbudową budynku mieszkalnego na podstawie ustawy z dnia 27 wrzenia 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z nadbudową budynku mieszkalnego na podstawie ustawy z dnia 27 wrzenia 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca chce wraz z żoną dokonać rozbudowy i nadbudowy domu jednorodzinnego jego ojca. Ojciec jest jedynym właścicielem tej nieruchomości.

Ani Wnioskodawca, ani jego żona nie są właścicielami ani współwłaścicielami żadnego domu jednorodzinnego, mieszkania, ani innego budynku mieszkalnego. Oboje nie ukończyli 36 roku życia, nie posiadają dzieci.

Wnioskodawca wraz z żoną chcą dobudować klatkę schodową oraz zaadoptować strych, aby powstała osobna nieruchomość.

Po dokonaniu tej rozbudowy i nadbudowy, Wnioskodawca z żoną będą właścicielami tylko dobudowanej przez nich kondygnacji i klatki schodowej.

Dobudowana przez nich kondygnacja będzie miała około 80 m2. Przedsięwzięcie będzie realizowane na podstawie pozwolenia na budowę. Wnioskodawca z żoną chcą odliczyć część podatku VAT za użyte materiały budowlane.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytania.

 1. Przytoczona w art. 20 ust. 3 pkt 3 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi powierzchnia lokalu nie przekracza 100 m2. Czy ta powierzchnia dotyczy całego budynku, czy tylko dobudowanej części, w której będzie mieszkać Wnioskodawca z żoną?
 2. Czy powstała kondygnacja będzie traktowana jako lokal mieszkalny, czy jako dom jednorodzinny?
 3. Czy jako inwestor Wnioskodawca ma prawo do ubiegania się o zwrot VAT-u, mimo, że właścicielem dolnej kondygnacji jest ktoś inny (ojciec)?
 4. Czy w zaistniałej sytuacji konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu?
 5. Jeśli Wnioskodawca nie spełnia warunków do uzyskania zwrotu, to jakie warunki musi spełnić, aby móc ubiegać się o zwrot VAT-u?

Zdaniem Wnioskodawcy, spełnia on kryteria, aby móc starać się o zwrot VAT-u za zakupione materiały budowlane, ponieważ zgodnie z ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi:

 • zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy - chce rozbudować i nadbudować budynek na cele mieszkalne,
 • zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy - przedsięwzięcie będzie realizowane w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę wydane po 1 stycznia 2014 r.,
 • zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy - powierzchnia użytkowa dobudowanej części nie przekroczy 100 m2. Wnioskodawca uważa, że ten wymóg nie został jasno sprecyzowany, dlatego, jego zdaniem, określony metraż dotyczy tylko dobudowanej części, a nie całego budynku. Wnioskodawca uważa też, powstałą kondygnację za dom jednorodzinny a nie lokal mieszkalny, ponieważ będzie to osobna nieruchomość, na którą małżonkowie otrzymają zaświadczenie o samodzielności lokalu.

Wnioskodawca wskazał, że spełnia wraz z żoną kryterium związane z wiekiem (art. 20 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy). Ani Wnioskodawca, ani jego żona nie są właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, mieszkania, nie przysługuje im również spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (art. 20 ust. 3 pkt 5 ww. ustawy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1865) - z dniem 1 stycznia 2014 r. - straciła moc ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177 poz. 1468 ze zm.) regulująca zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części.

Zgodnie natomiast z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi - osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków, zwany dalej „zwrotem wydatków”.

W myśl art. 20 ust. 3 pkt 1-5 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi - o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli:

 1. wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:
  1. budową domu jednorodzinnego albo
  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
 2. przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »