Zwrot kosztów dojazdu dla członków rady nadzorczej nie podlega ZUS

Przepisy § 2 ws. szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji. Wyłączenie ma więc odpowiednie zastosowanie do członka rady nadzorczej odbywającego podróż służbową, w tym również na posiedzenia rady, któremu z tego tytułu przysługuje zwrot kosztów. Brak jest zatem podstaw do uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne członków rady nadzorczej kosztów przejazdów na posiedzenia rady nadzorczej - jak czytamy we wrześniowej interpretacji indywidualnej ZUS

 

Jak wskazała spółka we wniosku o interpretację, organem nadzorującym działalność spółki jest Rada Nadzorcza, której członkowie otrzymują z tytułu wykonywania powierzonych im funkcji wynagrodzenie. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy określająca wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej. Na mocy art. 392 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie zapisu § 43 ust. 4 Statutu spółki („Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.").

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z przyjazdem na posiedzenie Rady, wykonywania indywidualnego nadzoru oraz zakwaterowania i wyżywienia. Pokrywanie wyżej wskazanych kosztów przez spółkę odbywa się na podstawie przedstawionych przez członków biletów PKP, biletów za przejazd autostradą i ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego z miejsca zamieszkania do siedziby spółki. Zwrot ten dotyczy członków mieszkających poza miejscowością, w której znajduje się siedziba spółki.

Kwoty zwracane członkom Rady Nadzorczej związane z udziałem w posiedzeniach nie przekraczają kwot określonych w rozporządzeniu w sprawie należności z tytułu podróży służbowych przysługujących pracownikom ze sfery budżetowej - zwracane są w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Członkowie Rady Nadzorczej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pełnienia tej funkcji i nie łączy ich stosunek umowy o pracę ze spółką. Spółka nie traktuje dojazdu na posiedzenie jako podróży służbowej, a jedynie jako przyjazd do miejsca pracy.

Zdaniem spółki, należności otrzymywane przez członka Rady Nadzorczej za przyjazd na posiedzenie Rady Nadzorczej stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Przejazdy te nie mają bowiem charakteru podróży służbowej w rozum...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »