Zwolnienie z VAT. Interpretacja ogólna MF zaszkodziła doradcom podatkowym?

Zapytanie nr 8162 do ministra finansów w sprawie odniesienia do interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 9 kwietnia 2015 r. (PT3.8101.2.2015.AEW.16)

Szanowny Panie Ministrze,

wydając interpretację stwierdził Pan Minister, że podmioty świadczące wyłącznie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub też sporządzające zeznania podatkowe a nie świadczące usług doradczych, mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem vat oraz nie są zobowiązane do prowadzenia sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kas fiskalnych.

Powyższa interpretacja spowodowała, że do mojego biura poselskiego z prośbą o przygotowanie zapytania do Pana Ministra zwrócili się doradcy podatkowi, którzy nie zgadzają się z tą interpretacją. Doradcy Podatkowi, którzy od wielu lat prowadzą swoje Kancelarie Doradztwa Podatkowego i mają bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu spraw podatkowych swoich klientów, stwierdzają, że nie można prowadzić biura rachunkowego bez udzielania porad i doradzania swoim klientom różnych rozwiązań podatkowych.

Pierwsza porada jest udzielana każdemu podatnikowi, który rozpoczyna działalność: jaką formę opodatkowania wybrać, jaki podatek, jakie ewidencje. Przy prowadzeniu ksiąg niejednokrotnie udziela się porad z zakresu rozliczania pracowników, zakupu środków trwałych i zastosowaniu amortyzacji, sprzedaży środków trwałych, zawieszania działalności, przekształcania firm, dziedziczenia, zawierania różnych umów: leasingowych, kredytowych, kwalifikacji kosztów podatkowych, rozliczania kosztów używania samochodów, rozliczania delegacji, sporządzania rozliczeń rocznych, zastosowania ulg i zwolnień itp.

Właściciele biur rachunkowych, niebędący doradcami podatkowymi, nie zlecają nikomu usług porad dla swoich klientów, ponieważ sami to robią. Dlatego też nie mogą korzystać z w/w zwolnień, a niestety wszyscy z nich korzystają.

Doradca podatkowy, w myśl ustawy o doradztwie podatkowym i art. 17 Konstytucji RP jest zawodem zaufania publicznego czyli polega na wykonywaniu zadań o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych, troski o realizację interesu publicznego.

Po wielu latach promowania zawodu przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, zawód ten nadal jest mało rozpoznawalny. Doradca podatkowy kojarzony jest z księgowym. Doradcy podatkowi będą zmuszeni do zamykania Kancelarii Podatkowych i do otwierania zwykłych biur rachunkowych, twierdząc że już nie doradzają. Będą zmuszeni to robić, ponieważ chodzi o cenę za usługę i konkurencję.

Pan Minister swoją interpretacją spowodował, że biura które rzekomo ”nie doradzają”, nie będą doliczały do swoich usług 23 % vat-u. Ich usługi będą tańsze niż usługi doradców podatkowych obciążonych vat-em. Czy można dla dwóch takich samych firm: biur rachunkowych doradców podatkowych i biur rachunkowych, które doradzają, a mówią że nie doradzają, stosować inne przepisy prawa podatkowego?

Czy trafnym wydaje się argument, iż prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych oraz sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych są bliskie czynnościom księgowym i mają w znacznej mierze charakter techniczny, a nie prawny oraz, że nie są doradztwem o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT, ani doradztwem podatkowym o którym mowa w rozporządzeniu MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących?

Minister Finansów powołując się na zasadę zaufania do państwa, zastosował rozwiązanie, pozwalające podatnikom powrócić do ww. zwolnienia (wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym zrezygnowali z tego zwolnienia) w trakcie roku, od 1 maja br.

Szanowny Panie Ministrze,

zwracam się do Pana Ministra z z pytaniem, jaka jest zasadność i celowość wydania interpretacji ogólnej z 9 kwietnia 2015 r., sygn. PT3.8101.2.2015.AEW.16?

Z wyrazami szacunku

Monika Wielichowska

Poseł na Sejm RP

Odpowiedź na zapytanie nr 8162 w sprawie odniesienia do interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 9 kwietnia 2015 r. (PT3.8101.2.2015.AEW.16)

W związku z przekazanym zapytaniem nr 8162 Pani Poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie odniesienia do interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2015 r. nr PT3.8101. 2.2015.AEW.16, uprzejmie informuję, że ww. interpretacja ogólna dotyczy kwestii zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, oraz wyłączenia ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. g i h rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544), wobec podmiotów wykonujących m.in. usługi związane z obsługą rachunkowo-księgową (w szczególności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, sporządzanie deklaracji, jak również wypełnianie ww. dokumentów). Przedmiotowa interpretacja ogólna została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2015 r. pod pozycją 25.

W odniesieniu do pytania Pani Poseł o zasadność i celowość wydania przez Ministra Finansów przedmiotowej interpretacji ogólnej, w kontekście zwrócenia się do Pani Poseł doradców podatkowych, „(…) którzy nie zgadzają się z tą interpretacją.”, uprzejmie informuję, że celem wydawania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych interpretacji ogólnych jest dążenie do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej (vide 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm., zwanej dalej „Ordynacją podatkową”). Dokonując interpretacji przepisów podatkowych w drodze interpretacji ogólnej należy uwzględniać orzecznictwo sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Uprzejmie informuję, że po nowelizacji przepisów ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213 z późn. zm.), zwanej dalej „usta...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »