Zwolnienie z VAT dostawy lokalu – towaru handlowego

Pytanie podatnika: Czy w momencie sprzedaży opisanego we wniosku mieszkania dla osób fizycznych w celach mieszkalnych obowiązuje Wnioskodawcę zwolnienie od podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 lipca 2016 r. (data wpływu 14 lipca 2016 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. Organu 13 października 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy lokalu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2016 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy lokalu.

Wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło do tut. Organu 13 października 2016 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 3 października 2016 r. znak: IBPP1/4512-544/16-1/ES.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej, która aktualnie jest zawieszona.

Wnioskodawca jest również płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Zamiarem Wnioskodawcy jest odwiesić działalność gospodarczą o handel nieruchomościami na rynku wtórnym. Będzie to obrót lokalami mieszkalnymi, które zostaną zakupione na rynku wtórnym od osób fizycznych lub spółdzielni mieszkaniowych w drodze przetargu (w tym posiadające status lokali spółdzielczo-własnościowych) lub wystawionych w licytacjach komorniczych w związku z czym cena zakupu lokali nie będzie zawierać podatku VAT.

W większości przypadków przed sprzedażą przyszłych mieszkań przez Wnioskodawcę, w lokalach zostanie przeprowadzony remont obejmujący np. wymianę okien, instancji elektrycznej, instalacji gazowej, malowanie, położenie gładzi, położeniu glazury, armatury itp. Nakłady na remont, w każdym z przypadków przekroczą 30% wartości początkowej tj. kwoty przeznaczonej na zakup mieszkania.

W przyszłości Wnioskodawca planuje dokonywać transakcji sprzedaży przedmiotowych lokali na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Wnioskodawca nie jest w stanie określić wysokości obrotu, jaki osiągnie w danym roku. Wnioskodawca zwraca uwagę, iż przedmiotem dostawy będą przede wszystkim lokale, w stosunku do których nastąpiło pierwsze zasiedlenie. Z uwagi na charakter działalności oraz różnorodność nabywanych lokali, Wnioskodawca nie jest w stanie określić dat pierwszego zasiedlenia w stosunku do poszczególnych lokali, może jedynie domniemać, iż zakupując nieruchomość od osoby fizycznej w cenie bez podatku VAT była ona kolejnym lub pierwszym zasiedlającym sprzedawany przez nią lokal.

Następnie zakupiony i wyremontowany lokal Wnioskodawca zamierza sprzedać.

Wnioskodawca prosi o indywidualną interpretację podatkową w ramach zwolnienia od podatku towarów i usług VAT w związku z jego zamiarem sprzedaży lokalu. Ze względu na to, iż Wnioskodawca zakupi lokal od osoby fizycznej w cenie nieopodatkowanej VAT, następnie wyremontuje lokal w cenie nieprzekraczającej 30% wartości ceny i ostatecznie będzie go zamierzał sprzedać wcześniej ubiegając się o zwolnienie z podatku VAT osobie fizycznej na cele mieszkaniowe.

Wnioskodawca rozumie, że sprzedaż mieszkań zakupionych na rynku wtórnym powinna korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, gdyż spełnia następujący warunek: wydatki ulepszenie tych mieszkań były niższe niż 30% ich wartości początkowej, nie występuje pierwsze zasiedlenie lokalu, lokal został zakupiony w cenie bez podatku VAT.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że przedmiotem zapytania jest zdarzenie przyszłe dotyczące sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego po wcześniejszym wyremontowaniu lokalu oraz zakupu go z rynku wtórnego od osób fizycznych bez podatku VAT. Zakup nieruchomości miałby odbyć się na działalność gospodarczą, która odprowadza podatek VAT.

Wyczerpujące przedstawienie:

Wnioskodawca ma zamiar zakupić lokal mieszkalny na firmę odprowadzającą podatek VAT. Zakup mieszkania odbędzie się bez naliczonego podatku VAT ponieważ czynność ta jest zwolniona z tego podatku. Nieruchomość zostanie zakupiona od osób fizycznych nie z ich majątku osobistego lub od miasta. Następnie Wnioskodawca będzie remontować mieszkanie w kwocie nie większej niż 30% wartości mieszkania w czasie zakupu. Po wyremontowaniu Wnioskodawca chce lokal mieszkalny sprzedać. Pytanie dotyczy tego czy w momencie sprzedaży tego mieszkania dla osób fizycznych w celach mieszkalnych obowiązuje Wnioskodawcę zwolnienie od podatku VAT? Wnioskodawca rozumie, że będzie zwolniony z obowiązku naliczenia podatku VAT w momencie sprzedaży tego mieszkania ponieważ lokal zostanie zakupiony w cenie bez podatku VAT, będzie pochodziło z rynku wtórnego z lat 90tych w którym doszło do pierwszego zasiedlenia, będzie w stanie do remontu, zostanie wyremontowane do 30% wartości ceny zakupu mieszkania, i zostanie sprzedane osobom fizycznym na cele mieszkalne.

Lokal mieszkalny zostanie nabyty w roku 2016.
Lokal zostanie nabyty od osoby fizycznej z jej majątku osobistego (osób w przypadku małżeństwa) lub od miasta. Od podmiotu, który jest podatnikiem.

Dostawa przedmiotowego lokalu będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu VAT.
Nabycie lokalu nie zostanie udokumentowane fakturami VAT ze względu na czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT. Podstawa prawna zakupu lokalu to akt notarialny.

Przy nabyciu lokalu Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT ponieważ podatek VAT nie zostanie naliczony przy zakupie lokalu mieszkalnego.
Na pytanie tut. Organu: „W jaki sposób lokale będą przez Wnioskodawcę wykorzystywane przez cały okres ich posiadania? (proszę wskazać odrębnie dla każdego lokalu)”, Wnioskodawca odpowiedział: „Od momentu zakupu lokalu, lokal będzie remontowany.”
Nabyte lokale nie będą wpisane do ewidencji środków trwałych firmy.

Lokal będzie stanowił wyłącznie towar handlowy i nie będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT.

Lokal nie będzie przedmiotem najmu lub dzierżawy.

Wnioskodawca będzie ponosić wydatki w celu ulepszenia mieszkania na cele remontowe do kwoty maksymalnej 30% wartości początkowej mieszkania.
Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo odliczenia podatku naliczonego od tych wydatków.
Lokal po ulepszeniu zostanie sprzedany przed upływem 5 lat.

Na pytanie tut. Organu: „Do jakich czynności Wnioskodawca będzie wykorzystywał ww. lokale w całym okresie ich posiadania, tj.:

  • do czynności opodatkowanych podatkiem VAT (jakich?),
  • do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT (jakich?),
  • do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (jakich?)?

Odpowiedzi należy udzielić odrębnie dla poszczególnych lokali.”, Wnioskodawca odpowiedział:

„Lokal będzie wykorzystywany jedynie w celach remontowych. Po wykonaniu remontu lokal zostanie wystawiony na sprzedaż.”

Nie można ustalić konkretnie daty wybudowania budynku lokalu. Pewne jest to, że budynek został wybudowany kilkadziesiąt lat wstecz i doszło do pierwszego zasiedlenia. Lokal nie będzie kupowany od dewelopera i nie dojdzie do pierwszego zasiedlenia.

Na pytanie tut. Organu: „Czy przed nabyciem lokalu przez Wnioskodawcę były ponoszone w odniesieniu do danego lokalu wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i czy były one równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej danego lokalu, jeśli tak to kiedy i przez kogo? (proszę wskazać odrębnie dla każdego lokalu)”, Wnioskodawca odpowiedział: „Lokal jest do kapitalnego remontu z czego wynika, że nie były przeprowadzane w nim remonty od wielu lat.”

Lokal zostanie zakupiony z rynku wtórnego od osób fizycznych z ich majątku własnego przez co można rozumieć iż pierwsze zasiedlenie nastąpiło przez właścicieli lub ich rodziców jeszcze w latach 90tych. Mieszkanie jest w stanie do kapitalnego remontu więc wydatki na jego ulepszenie nie zostały poniesione.

Przed nabyciem go przez Wnioskodawcę lokal nie był przedmiotem najmu ani dzierżawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w momencie sprzedaży opisanego we wniosku mieszkania dla osób fizycznych w celach mieszkalnych obowiązuje Wnioskodawcę zwolnienie od podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na to, iż Wnioskodawca zamierza zakupić lokale mieszkalne z rynku wtórnego od osób fizycznych, których cena sprzedaży jest bez podatku VAT, następnie zamierza wyremontować lokal mieszkalny w cenie do 30% wartości ceny sprzedaży mieszkania, nie będzie odprowadzać podatku VAT od kosztów remontu danego lokalu, a następnie zamierza sprzedać lokal mieszkalny osobie fizycznej na cele mieszkaniowe, gdzie nie jest to pierwsze zasiedlenie, po przeanalizowaniu ustaw związanych z podatkiem od towar&oacut...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »