Zwolnienie z PIT nagród w konkursach promocyjnych - Fiskus musiał zmienić zdanie

Nagrody wydawane uczestnikom konkursów prmocyjnych, których wartość jednorazowo nie przekracza 200 zł, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się instytucja kultury, która prowadzi różnorodną działalność artystyczną, w tym teatralną, kinową, edukacyjną i wystawienniczą. Nie należy ona do podmiotów z kategorii środków masowego przekazu. Instytucja zamierza przeprowadzać za pośrednictwem sieci Internet konkursy inne niż konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Wybór nagrodzonych uczestników może następować w drodze decyzji jury konkursu lub poprzez zastosowanie obiektywnego kryterium, np. najszybszego nadejścia poprawnej odpowiedzi. W ramach planowanych konkursów uczestnicy będą mieli możliwość wygrania nagród w postaci m.in. biletów wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez wnioskodawcę. Planowane konkursy stanowią element reklamy oraz promocji działalności instytucji oraz mają na celu zachęcić mieszkańców miasta i województwa do brania udziału w przyszłych przedsięwzięciach artystycznych organizowanych przez nią, a także wywoływać pozytywne skojarzenia z wnioskodawcą. Wartość nagród nie będzie przekraczać 200 zł. Przy czym, wniosek dotyczy wyłącznie przypadków, gdy nagroda w konkursie o wartości nie przekraczającej 200 zł wydawana jest osobom fizycznym, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. nie prowadzą działalności gospodarczej lub prowadzą działalność gospodarczą, lecz biorą udział w konkursie bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą oraz
  2. nie są pracownikami wnioskodawcy, a także
  3. nie są osobami pozostającymi z wnioskodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Udział uczestników w konkursie nie spowoduje u tych uczestników konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z ich udziałem, ani też uczestnicy nie będą dokonywali żadnych świadczeń ekwiwalentnych w zamian za otrzymanie nagrody. Wykonanie zadania konkursowego nie będzie kreować po stronie wnioskodawcy żadnego bezpośredniego przysporzenia i nie będzie miało dla niego jakiejkolwiek wartości ekonomicznej, a tym bardziej takiej wartości, którą można byłoby traktować jako mający wymiar finansowy ekwiwalent wydawanego świadczenia.

Wnioskodawca chciał wiedzieć, czy wydawane przez niego nagrody o wartości nieprzekraczającej 200 zł w ramach konkursów innych, niż konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu podlegać będą zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. W jego opinii - nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z powyższym i sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego:

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 7 listopada 2018 r., sygn. akt I SA/Sz 464/18, skarga podatnika zasługiwała na uwzględnienie, choć nie wszystkie zarzuty skargi okazały się zasadne. Istota sporu w niniejszej sprawie sprowadzała się do stwierdzenia czy w przypadku wydawania, w organizowanych konkursach, nagród osobie fizycznej z tytułu wygranej o wartości nieprzekraczającej jednorazowo kwoty 200 zł, nagroda ta korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.).

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 68a u.p.d.o.f. wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Jak wskazał WSA, z przywołanego przepisu wynika, że aby przy przekazaniu świadczenia można b...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »