Zwolnienie z opodatkowania dla osób poniżej 26 roku życia

1 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1394, dalej jako ustawa nowelizująca). Głównym założeniem tego aktu było wprowadzenie do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 poz. 1387, dalej jako ustawa o PDOF) nowego zwolnienia z opodatkowania, dotyczącego niektórych dochodów osiąganych przez podatników podatku dochodowego od fizycznych, którzy nie ukończyli 26 roku życia.

Zgodnie z dodanym przez ustawę nowelizującą art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDOF, zwolnione z opodatkowania są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Jak wynika z uzasadnienia dołączonego do projektu ustawy nowelizującej wskazany limit kwotowy będzie taki sam, niezależenie od liczby i rodzajów umów objętych zwolnieniem zawartych przez podatnika. Co istotne, zgodnie z wprowadzonym art. 21 ust. 39 ustawy o PDOF, obliczając kwoty przychodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 nie należy brać pod uwagę przychodów:

  1. podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym;
  2. zwolnionych od podatku dochodowego;
  3. od których zaniechano poboru podatku na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

Obowiązki pracodawcy i zleceniodawcy

Zmiany powyższe wywołują skutki także w sferze obowiązków pracodawcy/zleceniodawcy, zobowiązanego do działania w charakterze płatnika. W związku ze zwolnieniem danej kategorii przychodów z opodatkowania, od 01.01.2020 r. nie będzie on pobierał zaliczek na podatek dochodowy. Ustawodawca przewidział jednak wyjątek od tej zasady, zgodnie bowiem z dodanym do ustawy o PDOF art. 32 ust. 1f płatnik będzie zobowiązany do poboru zaliczki bez stosowania wprowadzonego zwolnienia, na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez podatnika (wniosek...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »