Zwolnienia w podatku dochodowym wpłyną na finanse samorządów

Zgodnie z wyliczeniami miast Unii Metropolii Polskich zmiany w PIT uszczuplą budżety samorządów o ok. 6,6 mld zł. Na tę kwotę składać się będą: obniżenie PIT z 18% do 17% (strata 3,6 mld zł), podwojenie kwoty kosztów uzyskania przychodów (strata 2 mld zł) i zwolnienie z podatku PIT osób młodych (strata 1 mld zł).

Interpelacja nr 31054 do ministra finansów w sprawie dochodów samorządów z tytułu podatku od osób fizycznych

Szanowny Panie Marszałku!

Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu przedkładam Panu Marszałkowi interpelację do ministra finansów Pani Teresy Czerwińskiej w sprawie dochodów samorządów z tytułu podatku od osób fizycznych.

Zgodnie z wyliczeniami miast Unii Metropolii Polskich zmiany zaproponowane przez posła Jarosława Kaczyńskiego w PIT uszczuplą budżety samorządów o ok. 6,6 mld zł. Na tę kwotę składać się będą: obniżenie PIT z 18% do 17% (strata 3,6 mld zł), podwojenie kwoty kosztów uzyskania przychodów (strata 2 mld zł) i zwolnienie z podatku PIT osób młodych (strata 1 mld zł).

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. O ile wg ministerstwa zmniejszą się dochody samorządów z tytułu podatku od osób fizycznych w związku z obniżeniem PIT z 18% na 17%?

2. O ile wg ministerstwa zmniejszą się dochody samorządów z tytułu podatku od osób fizycznych w związku z podwojeniem kwoty kosztów uzyskania przychodów?

3. O ile wg ministerstwa zmniejszą się dochody samorządów z tytułu podatku od osób fizycznych w związku ze zwolnieniem z podatku PIT osób do 26. roku życia?

4. Proszę o wskazanie metodyki dokonanych wyliczeń dla pytań 1–3.

5. Proszę o zestawienie dochodów samorządów z PIT za 2018 r. oraz szacunkowych dochodów za 2019 r.

Z poważaniem, Paweł Olszewski

15-04-2019 r.

Odpowiedź na Interpelację nr 31054

Szanowny Panie Marszałku, odpowiadając na interpelację z dnia 23 kwietnia 2019 r., nr 31054, Pana Posła Pawła Olszewskiego, Pana Posła Piotra Cieślińskiego i Pana Posła Artura Gierady, w sprawie dochodów samorządów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, uprzejmie informuję.

Obecnie procedowana jest ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt tej ustawy został w dniu 25 czerwca br. przyjęty przez Radę Ministrów (ustawa została uchwalona i obowiązuje od 1.08.2019 r. - dop. red.).

W projekcie proponuje się wprowadzenie nowego zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wolne od tego podatku będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej „ustawą PIT”, oraz przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT.

Zwolnieniem objęte będą przychody otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. W 2019 r. limit zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł i obejmie przychody uzyskane od sierpnia do grudnia tego roku.

Szacuje się, że wprowadzenie regulacji przewidzianych w tym projekcie może spowodować ubytek dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w ocenie skutków regulacji do wyżej wymienionego projektu ustawy dostępnym na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321981/katalog/12599919#12599919).

Do oceny skutków finansowych w tym zakresie wykorzystano dane podatkowe wynikające z zeznań podatkowych złożonych za 2017 r. przez osoby, które nie ukończyły 26 lat. Celem tych zmian jest obniżenie obciążeń fiskalnych młodych osób, które wykonują pracę na podstawie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia zawartej z firmą. Jest to pierwszy krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego. Zmniejszenie obciążeń pozwoli młodym ludziom łatwej rozpocząć pracę i równocześnie da możliwość powrotu na rynek pracy osobom pracującym w szarej strefie. Przyczyni się to do poprawy współczynnika aktywności zawodowej osób młodych oraz spadku bezrobocia wśród tej grupy wiekowej.

Nie można bowiem zapominać, że młode osoby, podejmując zatrudnienie, często opuszczają dom rodzinny, tworzą nowe gospodarstwo domowe, co generuje dodatkowe koszty. Podjęcie pracy wymaga także poniesienia innych wydatków np. związany...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »