ZUS: Ulga na start dla przedsiębiorcy wykonującego pracę dla byłego pracodawcy

Aby móc skorzystać z ulgi na start muszą zostać spełnione dwie przesłanki tj. przedsiębiorca musi podjąć działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podjąć ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia oraz nie może wykonywać tej działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

 

Wnioskodawca w treści wniosku o interpretację wskazał, że w styczniu 2020 r. zarejestrował działalność gospodarczą. Z uwagi na zbieg tytułów ubezpieczeniowych tj. pozostawanie w zatrudnieniu na umowę o pracę nie korzystał z ulg przysługujących nowym przedsiębiorcom. Do 31 sierpnia 2022 r. będzie pozostawał w stosunku pracy u dwóch pracodawców.

W jednej spółce jest zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty ds. wsparcia prawnego i inwestycyjnego. W zakres obowiązków służbowych wchodzi:

 1. sporządzanie opinii i analiz w zakresie prawnych uwarunkowań związanych z planowaniem przestrzennym i procesem inwestycyjnym;
 2. sporządzanie projektów wystąpień do organów administracji publicznej, umów i porozumień;
 3. prowadzenie w imieniu i na rzecz spółki procesu inwestycyjnego, w tym postępowań administracyjnych i administracyjnosądowych związanych z planowaniem, przygotowaniem i realizacją zamierzeń budowlanych;
 4. reprezentowanie spółki w procesach legislacyjnych;
 5. wsparcie kierowników projektu w zakresie przygotowywania i prowadzenia działań w zakresie konsultacji społecznych i projektów partycypacyjnych;
 6. wsparcie merytoryczne kierowników projektów w sprawach formalnoprawnych.

W drugiej spółce jest zatrudniony na stanowisku starszego eksperta ds. procesu inwestycyjnego i prawnej obsługi inwestycji. W zakres obowiązków służbowych wchodzi:

 1. wsparcie zarządzania i koordynowania prac związanych z prowadzeniem analiz i przygotowaniem procesu inwestycyjnego, w szczególności w obszarze prawno-administracyjnym;
 2. udział w reprezentowaniu Spółki przez organami administracji publicznej, w tym w zakresie pozyskiwania decyzji administracyjnych dla spółki;
 3. przygotowywanie i koordynowanie opracowywania aktów prawnych oraz wniosków o wydanie decyzji administracyjnych;
 4. sporządzanie analiz prawnych.

U obydwu pracodawców podlega podległości służbowej oraz obowiązkowi wykonywania poleceń służbowych.

W związku z uzyskaniem wpisu na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej i rozpoczęciem wykonywania zawodu adwokata, z dniem 1 września 2023 r. rozpocznie świadczenie usług pomocy prawnej na rzecz byłych pracodawców (wymienionych powyżej) w ramach już prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wnosi o ustalenie czy w związku z tym, na zaistniałym stanie faktycznym, istotnym jest ustalenie czy przysługuje mu możliwość skorzystania z ulgi na start albo z pr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »