ZUS: Kierowca na umowie zleceniu oskładkowany jak pracownik

Zasady stosowane wobec pracowników należy przyjąć do kierowców w transporcie międzynarodowym zatrudnionych jako zleceniobiorcy (wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia/umowy o świadczenie usług). Do zleceniobiorców stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. i do nich ma zastosowanie również § 2 ust. 1 pkt 16 tego rozporządzenia. Z podstawy wymiaru składek kierowców zleceniobiorców, których przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, wyłączona powinna być część wynagrodzenia w wysokości diet przysługujących z tytułu wykonywania pracy za granicą, do wysokości nie wyższej niż stawki diet określonych w rozporządzeniu ws. należności z tytułu podróży służbowej, a tak ustalony przychód powinien być porównany do kwoty przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej.

 

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników (umowa o pracę) na stanowisku "kierowców w przewozach międzynarodowych” wykonujących przewozy na terenie całej Unii Europejskiej. W przedsiębiorstwie przewozy międzynarodowe wykonywane są również przez osoby fizyczne na podstawie zawartych umów zlecenia. Po zmianach wprowadzonych do ustawy o czasie pracy kierowców, kierowcy ci z dniem 2 lutego 2022 r. nie mają prawa do diet i ryczałtów tytułem podróży służbowych (nie są w podróży służbowej).

Od 2 lutego 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, likwidujące podróż służbową oraz określające nowe zasady rozliczania wynagrodzeń w zakresie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z art. 21b ustawy o czasie pracy kierowców - do kierowcy w ramach międzynarodowych przewozów drogowych stosuje się w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przepisy wydane na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczące pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców (zwane dalej rozporządzeniem składkowym). W zakresie składek na ubezpieczenia społeczne zastosowanie znajdzie wyłączenie wynikające z § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego. W przypadku pracowników zatrudnionych w Polsce, lecz oddelegowanych przez pracodawcę do pracy za granicą, których przychód jest wyższy niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy(niezależnie od tego, za jaki okres przysługuje) tj.: w 2022 r. wyższy niż: 5922 zł, podstawy wymiaru składek ZUS nie stanowi część wynagrodzenia w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu (§ 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego). Przy czym ustalona w taki sposób podstawa wymiaru składek społecznych pracowników delegowanych do pracy za granicę nie może być jednak niższa od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Jeżeli przychód pracownika za dany miesiąc nie przekracza tego poziomu, wówczas pracodawca nie może zastosować zwolnienia wynikającego z tego przepisu.

Wątpliwość przedsiębiorcy dotyczy możliwości zastosowania powyższego zwolnienia do wypłacanych należności osobom fizycznym wykonującym przewozy na podstawie zawartych umów zlecenia. Zdaniem przedsiębiorcy, skoro przepisy ustawy o czasie pracy kierowców są przepisami rangi wyższej od rozporządzenia (hierarchia źródeł prawa) i z ustawy o czasie pracy kierowców wynika wprost, że zwolnienie części wynagrodzenia z oskładkowania dotyczy tylko i wyłącznie "pracowników-kierowców" - odnosząc zasady rozliczania wynagrodzeń do przepisów rozporządzenia składkowego - to zwolnienie części wynagrodzenia z oskładkowania nie będzie dotyczyć "zleceniobiorców-kierowców".

Potwierdzenie powyższego stanowiska przedsiębiorcy można odnieść mi.in. do indywidualnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 marca 2022 r. nr 0115-KDIT3.4011.178.2022.1.AD. w której KIS wskazał:

cyt.: "(...) wyrażając własne stanowisko w tej sprawie, stwierdził, że definicje wprowadzone w odrębnych ustawach nie mają tu znaczenia. Odnoszą się tylko do sytuacji "pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy". W rezultacie, tak jak dotychczas diety przedsiębiorcy są kosztami uzyskania przychodów.(...) powołany art. 21b ustawy o czasie pracy kierowców nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących osobiście działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, lecz PRACOWNIKÓW zatrudnionych na stanowisku kierowcy.”.

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał powyższe stanowisko za nieprawidłowe. W wydanej interpretacji ZUS wskazał:

Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulowane są za pośrednictwem przepisów ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »