Zmiany 2017: Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności

W czerwcu 2017 roku wprowadzone zostały zmiany ułatwiające dochodzenie wierzytelności oraz zabezpieczające terminowe regulowanie zobowiązań. Zmiany przepisów obejmują wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od liczby zatrudnianych osób czy też branży, w której prowadzą działalność gospodarczą. Głównym celem jest wzmocnienie praw i gwarancji wierzycieli, zwłaszcza spośród małych i średnich przedsiębiorców.

Jeżeli masz kłopoty z otrzymaniem swojego wynagrodzenia albo nie masz pewności, czy kontrahent jest uczciwy, to nowo wprowadzone instrumenty prawne z pewnością Ci pomogą. Wprowadzono m.in:

 • możliwość uzyskania informacji z różnych rejestrów w jednym miejscu,
 • nowy rodzaj rejestru zadłużonych dla podmiotów mających zaległości podatkowe, celne i inne o charakterze publicznoprawnym, 
 • ochronę dla podwykonawców przy umowach o roboty budowlane,
 • podwyższono próg dopuszczalności postępowania uproszczonego do 20 000 zł,
 • ułatwiono dostęp do pozwów grupowych,
 • zmiany w odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wymuszające zawieranie ugody zamiast występowania na drogę sądową.

Roboty budowlane

Zmiany dotyczą również przepisów dotyczacych umowy o roboty budowlane, zawartych w Kodeksie cywilnym i relacji pomiędzy inwestorem, wykonawcą i podwykonawcą. Najważniejsza sprawa związana jest z wprowadzeniem odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

Zgodnie z nowymi przepisami, inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony (w formie pisemnej) inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do ich wykonywania. W ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia, inwestor może złożyć podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw (pisemny) wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Złożenie sprzeciwu usuwa domniemanie zgody inwestora na podwykonawcę (i solidarną odpowiedzialność). Do zadziałania solidarnej odpowiedzialności nie jest wymagane dodatkowe zgłoszenie, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie (głównej), zawartej w formie pisemnej, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.

Do tej pory, aby zgłosić podwykonawcę, trzeba było przedstawić inwestorowi umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz z dokumentacją projektową. Obecnie wystarczy przedstawienie szczegółowego przedmiotu robót budowlanych.

Inwestor ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy do wysokości sumy ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą.

Utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP)

Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadzają nowy rejestr zawierający dane o dłużnikach zalegających z płatnościami o charakterze publicznoprawnym tj. zaległościami podatkowymi, celnymi, karami administracyjnymi lub grzywnami.

Każdy kto ma zaległości wobec naczelnika urzędu skarbowego (wierzyciela) alb...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »