Zmiana umowy leasingu z powodu COVID-19. Co z kosztami?

Zmiana umowy leasingu z powodu COVID-19, która nie wpływa na wysokość możliwych do zaliczenia do kosztów podatkowych rat leasingowych, a jedynie na ich przesunięcie w czasie, nie powoduje konieczności stosowania do takiej umowy nowych regulacji podatkowych. Jednak w przypadku umowy leasingu zawartej w 2018 r., zmiany w harmonogramie spłat leasingu samochodu, będące skutkiem COVID-19, które na podstawie aneksu do umowy powodują zmianę wysokości miesięcznych rat leasingowych powodują konieczność przejścia na nowe, limitowane zasady zaliczania kosztów wprowadzone i obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Przedsiębiorca zawarł z Europejskim Funduszem Leasingowym umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego o wartości powyżej 150 000 zł. Umowa została zawarta na okres 60 miesięcy. Umowa określała harmonogram spłat. W dniu 3 kwietnia 2020 r. został sporządzony aneks do ww. umowy zgodnie z którym okres leasingu został wydłużony o okres 6 miesięcy. W tym okresie przedsiębiorca ponosił jedynie koszt odsetek natomiast zapłata części kapitałowej raty czynszu została odroczona. W związku z odroczeniem płatności czynszu wysokość kolejnych rat czynszu zmieniła się w stosunku do pierwotnego harmonogramu. Jednak cena wykupu samochodu pozostała na tym samym poziomie co kwota wskazana w pierwotnej umowie. Również wartość samochodu określona w umowie pierwotnej nie zmieniła się w związku z przedmiotowym aneksem. Leasingodawca nie pobrał też żadnej dodatkowej opłaty za podpisanie aneksu. Zawarcie aneksu było podyktowane wprowadzeniem stanu epidemii SARS-COVID 2 i niepewności co do rynku i przyszłości spółki a co za tym idzie możliwości regulowania przez nią zobowiązań finansowych. Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca doprecyzował, że w umowie leasingu uległa zmianie łączna wysokość odsetek a wraz z tym całkowity koszt leasingu.

W związku z powyższym przedsiębiorca we wniosku o interpretację zapytał, czy w związku ze zmianą umowy leasingu spowodowaną epidemią koronawirusa zobowiązany jest stosować do rat czynszu leasingowego przepis art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: u.p.d.o.p.). Jego zdaniem - nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z przedsiębiorcą i wydanej interpretacji stwierdził:

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów opłat wynikających z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy i innej o podobnym charakterze dotyczącej samochodu osobowego.

W myśl art. 2 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2159, dalej: „ustawa zmieniająca”), w art. 16 w ust. 1 po pkt 49 dodaje się pkt 49a.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Na mocy art. 16 ust. 5c ww. ustawy, w przypadku samochodu osobowego oddanego do używania na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1, ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 49a, stosuje się do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego.

Natomiast skutki w podatku dochodowym wynikające ze zmiany umowy leasingu samochodu osobowego zawartej przed dniem 1 stycznia 2019 r. ok...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »