Zmiana definicji obiektu budowlanego wpłynęła na podatek od nieruchomości?

Interpelacja nr 33466 do ministra finansów w sprawie niespójnych przepisów podatkowych i ustawy Prawo budowlane w kontekście pobieranych podatków od nieruchomości

Zgodnie z obecnym stanem prawnym podatkiem od nieruchomości są objęte nieruchomości oraz obiekty budowlane stanowiące grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Niestety ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie opisuje ich szczegółowo, a jedynie odsyła w tej sprawie do prawa budowlanego. 28 czerwca 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy prawo budowlane, która obiekt budowlany definiuje jako budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Gdy mowa o budynku, nie będzie już opisu, że chodzi o budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Gdy zaś mowa o budowli - że to budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz instalacjami i urządzeniami. Zgodnie interpretacjami ekspertów wykreślenie z definicji obiektu budowlanego urządzeń technicznych i ich związku techniczno-użytkowego z budowlą może spowodować wyłączenie takich urządzeń spod podatku od nieruchomości. Poza jego zakresem może między innymi znaleźć się część instalacji związanych z budynkiem (budowlą) - podlegać mu mogą wyłącznie takie, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu budowlanego (budynku, budowli) zgodnie z jego przeznaczeniem. Za wolne od opodatkowania eksperci wymieniają ponadto urządzenia w budynkach, jeśli nie służą jego celom, a także obiekty, które nie zostały wzniesione, czyli gotowe obiekty powstałe poza procesem budowlanym i montowane, instalowane w miejscu inwestycji, np. zbiorniki czy obiekty powstałe z użyciem materiałów niebędących wyrobami budowlanymi. W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (np. wyrok z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt P 33/09) oraz przy braku zmiany definicji urządzenia budowlanego (art. 3 ust. 9 ustawy Prawo budowlane) uzasadnione są wątpliwości, czy w przypadku opodatkowania budynków omawiana nowelizacja ma charakter profiskalny.

W związku z powyższym zwracam się do pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Czy Ministerstwo Finansów prowadzi pracę nad przygotowaniem rozwiązań w zakresie wyłączenia definicji podatkowych w zakresie definicji budowli od przepisów budowlanych i oparcie się w ustawie podatkowej na klasyfikacji środków trwałych?
  2. Czy w trakcie prac nad projektem prowadzone były konsultacje pomiędzy Ministerstwem Finansów, a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w/w zakresie?

Andrzej Adamczyk

Odpowiedź na interpelację nr 33466 w sprawie niespójnych przepisów podatkowych i ustawy Prawo budowlane w kontekście pobieranych podatków od nieruchomości

Odpowiadając na interpelację nr 33466 z dnia 9 lipca 2015 r. Pana Andrzeja Adamczyka, Posła na Sejm RP, w sprawie w sprawie niespójnych przepisów podatkowych i ustawy Prawo budowlane w kontekście pobieranych podatków od nieruchomości, przesłaną elektronicznie przez Marszałka Sejmu, uprzejmie wyjaśniam.

W art. 1a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.) - zwanej dalej „u.p.o.l.”, zdefiniowano budynek i budowlę, jako przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości, poprzez odwołanie się do pojęcia obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Do dnia 27 czerwca 2015 r. w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) - zwanej dalej „u.p.b.”, obowiązywała definicja obiektu budowlanego, określająca, że jest to: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »