Zerowy PIT dla młodych: Gminy płaczą a MF nie widzi problemu

Szacuje się, że wprowadzenie 0% stawki PIT dla zatrudnionych poniżej 26. roku życia może spowodować ubytek dochodów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2019 r. W ostatnim okresie jednak obserwowany jest wzrost dochodów podatkowych, co pozytywnie rzutuje również na poziom dochodów JST. Podjęto również szereg działań legislacyjnych w obszarze podatków dochodowych mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego, które w sposób trwały wpływają na wzrost dochodów sektora finansów publicznych, co w konsekwencji zrekompensuje zmniejszenie dochodów z tytułu planowanych rozwiązań w ustawie PIT - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Interpelacja nr 32038 do ministra finansów w sprawie rekompensat dla samorządów po wprowadzeniu 0% stawki PIT dla zatrudnionych poniżej 26. roku życia

Szanowny Panie Ministrze!

Ministerstwo Finansów przedstawiło projektu ustawy o PIT w wysokości 0% dla osób poniżej 26. roku życia. Oczywiście samo obniżenie podatków dla młodych osób może być postrzegane jako pozytywne, ale kłopot pojawia się w przypadku finansów samorządu.

Zgodnie z obowiązującym prawem dochody z podatku od osób fizycznych stanowią największą część dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Każda obniżka podatku od osób fizycznych powoduje obniżenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Obniżka podatków jest korzystna dla pracujących Polaków, ale niekorzystna dla samorządów, które dbają o nasze najbliższe otoczenie właśnie z naszych podatków.

W związku z powyższym chciałabym zadać Panu Ministrowi następujące pytania:

  1. O ile zmniejszą się dochody jednostek samorządu terytorialnego w związku z wprowadzeniem 0% podatku PIT dla osób poniżej 26. roku życia w 2019 roku i o ile w 2020 roku?
  2. Czy ministerstwo planuje wprowadzenie jakiejś formy rekompensaty finansowej dla samorządów w związku z obniżeniem ich dochodów?
  3. Czy nie można zwiększyć wysokości procentowej odprowadzonych dochodów z podatku PIT dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszając tym samym dochody budżetu państwa?

Poseł Małgorzata Chmiel

13 czerwca 2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 32038 w sprawie rekompensat dla samorządów po wprowadzeniu 0% stawki PIT dla zatrudnionych poniżej 26. roku życia

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację z dnia 26 czerwca 2019 r. Pani Poseł Małgorzaty Chmiel, nr 32038, w sprawie rekompensat dla samorządów po wprowadzeniu 0% stawki PIT dla zatrudnionych poniżej 26. roku życia, uprzejmie informuję.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych została uchwalona przez Sejm RP w dniu 4 lipca 2019 r.

Ustawa wprowadza nowe zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wolne od tego podatku będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych1, zwanej dalej „ustawą PIT”, oraz przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT. Zwolnieniem objęte będą przychody otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. W 2019 r. limit zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł i obejmie przychody u...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »