Zbiorcze faktury korygujące a kurs waluty

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, w przypadku wystawiania zbiorczych faktur korygujących może przeliczyć kurs walut obcych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 16 grudnia 2016 r. (data wpływu 27 grudnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 26 stycznia 2017 r. (data wpływu 1 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowego kursu waluty obcej do przeliczenia na złote polskie wartości zbiorczych faktur korygujących – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowego kursu waluty obcej do przeliczenia na złote polskie wartości zbiorczych faktur korygujących.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 26 stycznia 2017 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 23 stycznia 2017 r. znak 2461-IBPP4.4512.145.2016.1.LG.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży aromatów, esencji, dodatków paszowych, barwników spożywczych, oraz innych dodatków żywnościowych i chemicznych. W zakresie wyżej wymienionej działalności, Wnioskodawca dokonuje korekty wielkości sprzedaży w walucie obcej z uwagi na udzielane przez niego rabaty. Wnioskodawca planuje wystawianie zbiorczych faktur korygujących, które będą wystawione danemu kontrahentowi w danym okresie rozliczeniowym. Faktury korygujące, dotyczące rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, będą wystawiane na podstawie regulacji, o których mowa w art. 106j ust. l pkt l i art. 106j ust. 3 ustawy VAT. Wnioskodawca chciałby, w przypadku wystawiania faktur korygujących dokumentujących zbiorcze rabaty, dokonywać przeliczania kursu walut obcych według kursu na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktur korygujących.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, w przypadku wystawiania zbiorczych faktur korygujących może przeliczyć kurs walut obcych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej?

Zdaniem Wnioskodawcy.
Stosownie do art. 106j ust. l pkt l ustawy VAT, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29a ust. 7 pkt l ustawy o VAT, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Natomiast regulacje art. 106j ust. 2 i ust. 3 ustawy VAT przewidują możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej i stanowią o warunkach, jakie powinna spełniać faktura korygująca dotycząca udzielania rabatów w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie.

Zdaniem Wnioskodawcy, dla celów podatku VAT powinien on dokonywać przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych wynikających każdorazowo ze zbiorczych faktur korygujących zgodnie ze średnim kursem wymiany waluty ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia przez Wnioskodawcę zbiorczej faktury korygującej.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż celem wprowadzenia przepisu art. 106j ust. 3 ustawy VAT było przede wszystkim uproszczenie i zmniejszenie ilości dokumentacji.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy możliwe jest, w przypadku wystawienia faktury korygującej dokumentującej udzielenie zbiorczych rabatów, przeliczenie przez wystawcę kursu walut obcych według kursu na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.
Stosownie do art. 31a ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2- 4.

W myśl art. 31a ust. 2 ustawy w przypadku gdy zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami wykonawczymi do ustawy podatnik może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją w przewidzianym przepisami terminie, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej na tej fakturze, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Przytoczone powyżej przepisy art. 31a wskazują tryb postępowania w przypadku, gdy kwoty wykazane zostały na fakturze w walucie obcej.

Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat po transakcyjny), wymaga wystawienia faktury korygującej, zgodnie z art. 106j ust. l pkt l ustawy VAT.

Zgodnie z art. 106j ust.2...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »