Zbieg tytułów do ubezpieczeń ZUS pracownika na etacie

Jeśli twój pracownik osiąga dochody z różnych źródeł (na przykład pracuje na etacie i jednocześnie współpracuje z inną firmą na podstawie umowy-zlecenia), dochodzi do tak zwanego zbiegu tytułów do ubezpieczenia. Sprawdź, w jakich sytuacjach i na jakich zasadach opłaca się składki przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę i uzyskiwaniu innych dochodów.

 

 

Zbieg kilku umów o pracę

Jeżeli jako pracownik pracujesz na podstawie kilku równoległych umów o pracę, to zawsze podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu ze wszystkich tytułów.

Oznacza to, że każdy z pracodawców jest zobowiązany odprowadzać składki od swojej umowy o pracę.

Pamiętaj! W przypadku umowy o pracę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych należą składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Przeczytaj, jakie składki do ZUS płaci przedsiębiorca.

 

Zbieg umowy o pracę i działalności gospodarczej

Jeśli pracujesz na etacie i prowadzisz firmę, to ubezpieczenia z działalności zależą od twojego wynagrodzenia na etacie.

Jeżeli z etatu masz zagwarantowane co najmniej wynagrodzenie minimalne, to prowadząc działalność gospodarczą, nie musisz opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Składki są pobierane wyłącznie z wynagrodzenia za pracę.

Jeśli pracujesz na etacie w niepełnym wymiarze godzin i twoje wynagrodzenie jest niższe niż minimalne, podlegasz ubezpieczeniom także z tytułu prowadzenia działalności i opłacasz składki na ubezpieczenie społeczne.


Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wynosi 3490 zł do 30 czerwca oraz 3600 zł od 1 lipca.


Niezależnie od wysokości wynagrodzenia, które otrzymujesz z tytułu pracy na etacie, składki na ubezpieczenie zdrowotne płacisz zarówno od wynagrodzenia otrzymywanego z etatu, jak i z działalności.

Uwaga! Pracownicy, których podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne nie przekracza minimalnego wynagrodzenia, są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności, jeśli łącznie spełnione są dwa warunki:

  • dodatkowe przychody z tytułu działalności nie przekraczają miesięcznie 50% minimalnego wynagrodzenia
  • opłacany z działalności gospodarczej jest podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przeczytaj:

 

Zbieg umowy o pracę i umowy-zlecenia

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, która współpracuje również na umowę-zlecenie może w określonych sytuacjach podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z obu tytułów.

Jeżeli pracownik równocześnie pracuje na umowę o pracę (i ma w niej zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie, które w 2023 roku wynosi 3490 zł brutto do 30 czerwca i 3600 zł od 1 lipca) i współpracuje na podstawie umowy-zlecenia z inną firmą niż ta, z którą łączy go stosunek pracy, to obowiązkowo podlega ubezpieczeniu społecznemu tylko z tytułu umowy o pracę.

Pamiętaj! W takiej sytuacji pracownik może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia społecznego z tytułu umowy-zlecenia.

Natomiast jeżeli pracownik nie ma zagwarantowanego w umowie o pracę minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2023 roku jest to kwota 3490 zł brutto do 30 czerwca i 3600 zł od 1 lipca), a jednocześnie współpracuje na podstawie umowy-zlecenia, to obowiązkowo trzeba odprowadzać składki społeczne z co najmniej tylu tytułów, żeby łącznie podstawa do ubezpieczenia społecznego wynosiła minimum 3490 zł do czerwca i 3600 zł od 1 lipca.

Jak będzie to wyglądać w praktyce?

Jeżeli wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę jest niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę i dodatkowo pracownik współpracuje z innymi podmiotami na podstawie kilku umów- zleceń, to jeżeli suma zarobków z umowy o pracę i zawartej jako pierwszej umowy-zlecenia wynosi minimum 3490 zł do 30 czerwca i 3600 zł od 1 lipca, pracownik podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tylko z tych dwóch tytułów.

Z pozostałych umów-zlecenia może podlegać dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym.

To oznacza, że obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym pracownik podlega tylko do kwoty minimalnego wynagrodzenia (3490 zł do 30 czerwca i 3600 zł od 1 lipca), a w stosunku do pozostałych umów zleceń ubezpieczenia społeczne są dobrowolne.

...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »