Zawieszenie działalności a obowiązek złożenia sprawozdania w KRS

Jak wskazało Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi na interpelację poselską, efektem działań legislacyjnych, o ile zostałyby podjęte przez MF, powinno być nie tyle zniesienie obowiązku składania sprawozdań do rejestru, ile dodanie przepisu, który zobowiązywałby przedsiębiorców podlegających ujawnieniu w KRS do składania do sądu rejestrowego oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego z powodu m.in. niezamknięcia ksiąg rachunkowych za dany rok obrotowy, ze względu na permanentne zawieszenie działalności w tym okresie.

Interpelacja nr 15346 do ministra sprawiedliwości w sprawie składania przez przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego

Szanowny Panie Ministrze!

Zgodnie z art. 12 ust. 3b ustawy o rachunkowości można nie zamykać ksiąg rachunkowych za rok obrotowy, w którym działalność jednostki przez cały czas pozostawała zawieszona, chyba że jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych lub następują inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. W praktyce oznacza to, że podmioty gospodarcze wpisane do rejestru przedsiębiorców, które zawiesiły działalność na czas co najmniej pełnego roku nie muszą składać sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego za ten okres.

Tymczasem napływają do mnie sygnały od przedsiębiorców, że pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, dostają oni wezwania do złożenia sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym, czasami nawet za okres kilku lat wstecz. Celem uczynienia zadość wezwaniu zmuszani są do wznawiania działalności, choćby po to, żeby opłacić koszty sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że w takiej sytuacji, jak opisana powyżej obowiązki sprawozdawcze nałożone na przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej są dla nich dużym obciążeniem. Dlatego obowiązek składania sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność choćby tylko jeden dzień wydaje się nadmiernym obciążeniem.

Mając na uwadze powyższe zwracam się z następującymi pytaniami:

  1. Czy Pan Minister ma świadomość, że wezwania do złożenia sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym trafiają do przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej lub za okresy w których działalność ta była zawieszona? Jaka jest skala tego zjawiska?
  2. Czy planowana jest zmiana przepisów dotycząca obowiązków sprawozdawczych dla podmiotów wpisywanych do Krajowego Rejestru Sądowego, a w szczególności w zakresie zniesienia obowiązku składania sprawozdania finansowego dla przedsiębiorców mających zawieszoną działalność gospodarczą?

Poseł Stanisław Tyszka

6 września 2017 r.

Odpowiedź na interpelację nr 15346 w sprawie składania przez przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego

Szanowny Panie Marszałku,

uprzejmie przedstawiam odpowiedź na interpelację nr 15346 Pana Posła Stanisława Tyszki w sprawie składania przez przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Odnosząc się do pytania dotyczącego wzywania przedsiębiorców mających zawieszoną działalność gospodarczą do złożenia do sądu rejestrowego...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »