Zatrudnienie własnego dziecka w firmie a składki ZUS

Członkowie najbliższej rodziny osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy zawarli z osobą prowadzącą działalność gospodarczą umowę o pracę, są traktowaniu z mocy prawa - dla potrzeb związanych z podleganiem ubezpieczeniom społecznym - jako osoby współpracujące z osobą prowadzącą działalność pozarolnicza, a nie jako pracownicy. Wyjątek w tym względzie stanowi zawarcie z młodocianym członkiem rodziny (osobą, która nie ukończyła 18 roku życia), pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym, umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

Wnioskiem z dnia 24 grudnia 2019 r. przedsiębiorca wystąpił do ZUS o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Dnia 9 stycznia 2020 r. Zakład wydał decyzję 1186/2019, znak: WPI/200000/43/1186/2019, w której odmówił wydania interpretacji w sprawie potwierdzenia, że córka przedsiębiorcy zatrudniona na podstawie umowy o pracę nie ma statusu osoby współpracującej, a w konsekwencji podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne powinna być dla niej ustalona na zasadach właściwych dla pracowników.

Od powyższej decyzji, dnia 14 lutego 2020 r., przedsiębiorca wniósł odwołanie do Sądu Okręgowego. Sąd zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że zobowiązał organ rentowy do dokonania pisemnej interpretacji czy córka odwołującego współpracując z nim przy prowadzeniu działalności gospodarczej i pozostając we wspólnym gospodarstwie domowym będzie miała status pracownika.

Apelację od powyższego wyroku wniósł Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sąd Apelacyjny oddalił tę apelację.

We wniosku złożonym 24 grudnia 2019 r. przedsiębiorca wskazał, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie piekarnia/cukiernia oraz kosmetologia. W 2019 r. zatrudnił córkę, z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. Zatrudnienie ma wymiar pełnego czasu pracy na stanowisku kosmetolog. Zakres obowiązków pracownika dołączył do wniosku.

Wykonywana praca nie polega na współpracy w prowadzeniu działalności gospodarczej lecz ma jedynie charakter wybiórczy i to przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za jej efekty i skutki. Praca wykonywana jest pod jego zwierzchnictwem oraz kontroluje stopień jej wykonywania. Nie jest to praca samodzielna oraz wymagająca podejmowania decyzji strategicznych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przedsiębiorca uważa, że zatrudniając córkę, z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym na stanowisku kosmetolog powinien zastosować podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia liczoną od etatu. Zatrudnienie nie ma znamion współpracy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Praca obejmuje wycinek prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej i jest wykonywana pod jego nadzorem. Pełne ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej spoczywa na przedsiębiorcy.

 

 

Wykonując wyrok Sądu Okręgowego ZUS zważył, co następuje:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczeniom społecznym podlega obowiązkowo osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany prze...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »