Zasiłek opiekuńczych dla rodziców dzieci odbywających naukę zdalną

Pomimo powrotu dzieci do nauki stacjonarnej, w okresie od 7 do 25 czerwca br. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, w dalszym ciągu uprawnionym rodzicom lub opiekunom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, także w trakcie nauki zdalnej (indywidualnej) dziecka. Dzięki takiemu rozwiązaniu rząd zagwarantował możliwość zapewnienia osobistej opieki nad dziećmi w ramach realizacji normy prawnej ujętej w ww. art. 4 specustawy, m.in. z uwagi na ograniczone funkcjonowanie poszczególnych placówek - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 24417 do ministra edukacji i nauki, ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie zasiłków opiekuńczych dla rodziców dzieci odbywających naukę zdalną

Szanowni Państwo!

Pandemia koronawirusa nadal stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia Polek i Polaków. Szczególnie narażone na powikłania po zachorowaniu na COVID-19 są osoby niepełnosprawne oraz cierpiące na tzw. choroby współistniejące.

Podczas nauki zdalnej wielu rodziców korzystało z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, w ten sposób zapewniało swoim dzieciom bezpieczeństwo. Stosując nadzwyczajne środki izolacji, zapobiegli zarażeniu swoich dzieci i ciężkiemu przebyciu choroby.

W Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, na mocy których dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w okresie do 6 czerwca 2021 r.

Mimo decyzji o powrocie uczniów do szkół część uczniów, często będących w grupie ryzyka ciężkim przejściem zachorowania na COVID-19, realizuje nauczanie w trybie indywidualnym - zdalnym. W związku z określeniem zakończenia okresu, w jakim przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, rodzice tych uczniów, którzy dzięki niemu mogą zaopiekować się swoimi dziećmi z niepełnosprawnościami, a także zapewnić im bezpieczeństwo, będą zobligowani do powrotu do pracy.

Nie bacząc na konsekwencje, Rada Ministrów podjęła decyzję o wycofaniu się z przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, podczas gdy osoby poniżej lat 16, często narażone na powikłania po zarażeniu, nie są objęte programem szczepień.

Wobec powyższego, na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799) zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy ministerstwo wobec ww. sytuacji rozważa wydłużenie okresu przyznawania dodatkowych zasiłków opiekuńczych?
  2. Jakie działania zamierza podjąć ministerstwo w celu zapewnienia pomocy rodzicom i uczniom szczególnie narażonym na ciężkie przejście zarażenia COVID-19?
  3. Czy ministerstwo zamierza uruchomić specjalną pomoc dla rodziców uczniów z niepełnosprawnościami, którzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoim dzieciom nie mogą wrócić do pracy?

Poseł Borys Budka

31 maja 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 24417 w sprawie zasiłków opiekuńczych dla rodziców dzieci odbywających naukę zdalną

Szanowna Pani Marszałek!

W związku z interpelacją nr 24417 Pana Posła Borysa Budki przedstawiam, co następuje.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870, 2112, 2320, ze zm.), zwaną dalej „ustawą zasiłkową” - zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem przysługującym ubezpieczonym z tytułu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, w tym także nad dzieckiem niepełnosprawnym lub chorym członkiem rodziny. Przysługuje on osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowym, jak i dobrowolnym, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad m.in. „zdrowym” dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat; bądź dzieckiem z niepełnosprawnością. Zasiłek ten stanowi świadczenie rekompensujące utratę zarobku z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W konsekwencji, do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dziećmi ma prawo zarówno ubezpieczona matka dziecka, jak i ubezpieczony ojciec dziecka; przy czym, zasiłek opiekuńczy wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu który wystąpi z wnioskiem.

Szczegółowe uregulowania prawne zawarte w ustawie zasiłkowej stanowią, że zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad „zdrowym” dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat i wystąpiła jedna z następujących sytuacji: nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza; konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej; choroba niani (z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą) lub dziennego opiekuna, którzy opiekują się dzieckiem; poród lub choroba małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dziecki...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »