Zaliczka na PIT za ostatni miesiąc (kwartał)

Pytanie podatnika: W jakim terminie należy dokonać wpłaty podatku od osób fizycznych wynikającego z zeznania podatkowego za 2012 r., jeżeli zostało ono złożone przed terminem wpłaty zaliczki za IV kwartał (grudzień) 2012 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2012 r. (data wpływu 9 listopada 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie terminu wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznania podatkowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie terminu wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznania podatkowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Ewidencja księgowa prowadzona jest w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawczyni jest wykonywanie instalacji słaboprądowych na różnych obiektach budowlanych. Podatek rozliczany jest kwartalnie. W związku z tym, że w budownictwie koniec roku oznacza kumulację rozliczeń kontraktów Wnioskodawczyni z wielką uwagą podeszła do zmiany od 1 stycznia 2012 r. odnośnie wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za IV kwartał (grudzień) 2012 r., a w szczególności możliwości jej niewpłacania, pod warunkiem złożenia przed terminem wpłaty zaliczki - zeznania podatkowego. Wnioskodawczyni podkreśla, iż uzyskała dwie sprzeczne informacje dotyczące terminu wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikającego ze złożonego przed terminem wpłaty zaliczki za IV kwartał (grudzień) 2012 r. zeznania podatkowego za 2012 r. Właściwy dla Wnioskodawczyni Urząd Skarbowy wskazuje, iż termin płatności podatku od osób fizycznych, wynikający, jak wyżej złożonego zeznania upływa z dniem 30 kwietnia 2013 r. Natomiast Krajowa Informacja Podatkowa zdecydowanie opowiada się za terminem 20 stycznia 2013 r. w terminie złożenia zeznania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jakim terminie należy dokonać wpłaty podatku od osób fizycznych wynikającego z zeznania podatkowego za 2012 r., jeżeli zostało ono złożone przed terminem wpłaty zaliczki za IV kwartał (grudzień) 2012 r....
Zdaniem Wnioskodawczyni, mając na uwadze zmieniony od 1 stycznia 2012 r. art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek wynikający z zeznania winna zapłacić zgodnie z art. 45 ust. 4 ww. ustawy do 30 kwietnia 2013 r. W art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych użyto określenia „Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty, złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45”. Art. 45 ust. 4 ww. ustawy określa, że terminem zapłaty podatku wynikającego z zeznania, jest dzień 30 kwietnia następnego roku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Pozarolnicza działalność gospodarcza, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest odrębnym od pozostałych źródłem przychodów, przy czym kwalifikacja uzyskiwanego przysporzenia majątkowego do tego źródła przychodów uzależniona jest od spełnienia warunków określonych w art. 5a pkt 6 cyt. ustawy. 
Zgodnie z art. 5a pkt 6 tej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.
Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych opiera się m.in. na trzech przesłankach:

  • zarobkowym c...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »