Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na imprezy integracyjne

W art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 865, z późn. zm., dalej jako ustawa o PDOP), ustawodawca zawarł ogólną zasadę zaliczania do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków. Zgodnie z tą regułą, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. W przepisie tym sformułowano zamknięty katalog wydatków, które zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów z mocy prawa.

W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć taki koszt, który łącznie spełnia następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika,
 • jest definitywny,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania (w tym zwiększenia), zachowania lub zabezpieczenia przychodów,
 • został właściwe udokumentowany,
 • nie znajduje się w katalogu wydatków z art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

Kosztami podatkowymi mogą być - co do zasady - tzw. "koszty pracownicze". Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu ich integracji, np. w postaci organizacji dla nich spotkań integracyjnych (okolicznościowych). Są one związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, bowiem mają na celu poprawę atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji może wpływać na zwiększenie ich zaangażowania, a co za tym idzie - także efektywności ich pracy. Aby wydatki związane z imprezą integracyjną mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów istotne jest, aby były poniesione na rzecz pracowników, ewentualnie ich rodzin. Kosztami pracowniczymi poniesionymi w związku z imprezą integracyjną nie będą koszty związane z wydatkami poniesionymi na kontrahentów, bądź na osoby niezatrudnione w zakładzie pracy.

Charakter imprezy ma znaczenie

Sądy administracyjne oraz organy podatkowe zwracają jednak uwagę na to, że nie każdy wydatek, który związany jest z imprezą integracyjną będzie mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Konieczne jest wykazanie, iż impreza taka faktycznie ma charakter integracyjny. Wydatki, które mają jedynie charakter rozrywkowy nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów. W wyroku o sygn. akt: I SA/Wr 1335/10 z 8 lutego 2011 r. WSA we Wrocławiu stwierdził, że  „Aby zatem zaliczyć wydatek tej kategorii do kosztów uzyskania przychodó...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »