Zakupy służące zarówno sprzedaży opodatkowanej jak i zwolnionej a deklaracja VAT-7

Pytanie podatnika: Czy spółka będzie postępować prawidłowo wykazując od stycznia 2013 r. w deklaracji VAT-7 w części D.2 wartość zakupów netto w wysokości wyliczonej proporcji na dany rok do odliczenia podatku naliczonego, np. w 2013 r. - 97%, a nie w 100 %? Czy spółka będzie postępować prawidłowo nie wykazując od stycznia 2013 r. w deklaracji VAT-7 zakupów netto ze stawką 0%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2013 r. (data wpływu 31 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie poprawności w wypełnianiu deklaracji VAT-7 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie poprawności w wypełnianiu deklaracji VAT-7.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z podatku VAT rozlicza się z organem podatkowym za okresy miesięczne - składa deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka nabywa towary i usługi opodatkowane różnymi stawkami VAT. Część dokonywanych nabyć towarów i usług opodatkowanych jest stawką 0%.

Wnioskodawca dokonuje sprzedaży tzw. mieszanej - opodatkowanej i zwolnionej. Zatem zakupy są wykorzystywane do wykonywanych czynności opodatkowanych i zwolnionych. Spółka rozlicza podatek naliczony proporcją wyliczoną na podstawie art. 90 ustawy VAT (w 2013 r. proporcja 97%).

Powstała wątpliwość co do poprawności wypełnienia części D.2 deklaracji VAT-7, wykazywania wartości netto zakupów tj. co do:

  • Kwestii wykazywania zakupów netto opodatkowanych stawką 0%,
  • Kwestii wykazywania wartości zakupów netto przy stosowaniu proporcji odliczenia podatku naliczonego - czy wykazywać 100 % wartości zakupów netto, czy odpowiedni procent wyliczonej proporcji do odliczenia podatku naliczonego (np. 97% w 2013 r.).

Spółka do tej pory uwzględniała w części D.2. deklaracji VAT-7 zakupy ze stawką 0% oraz wykazywała wartość zakupów netto w 100%, a nie w wysokości wyliczonej proporcji do odliczenia podatku naliczonego VAT.

Jednak po zasięgnięciu przez Wnioskodawcę w 2013 r. opinii - informacji z Krajowej Informacji Podatkowej Spółka postanowiła od stycznia 2013 r. w następujący sposób wypełniać deklarację VAT-7 dotyczącą części D. 2 rubryka 49, 51 (wariant (13)) i rubryka 39, 41 (wariant (14)): nie wykazywać w deklaracji VAT-7 zakupów ze stawką 0% oraz postanowiła wykazywać wartość zakupów netto w wysokości wyliczonej proporcji do odliczenia podatku naliczonego VAT na dany rok, tj. w 2013 r. - 97% (W rubryce 50, 52 wariant (13) i rubryce 40, 42 wariant (14) podatek naliczony Spółka wykazuje w wysokości wyliczonej proporcji w 2013r - 97%). W konsekwencji podjętej decyzji Spółka zamierza stosować taki sposób wypełniania deklaracji VAT-7 po uzyskaniu interpretacji i złożyć stosowne korekty VAT-7 za odpowiednie miesiące od stycznia 2013 roku. Do czasu uzyskania wiążącej interpretacji Spółka wykazuje w części D.2. deklaracji VAT-7 zakupy ze stawką 0% oraz wartość zakupów netto w 100 %.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka będzie postępować prawidłowo wykazując od stycznia 2013 r. w deklaracji VAT-7 w części D.2 wartość zakupów netto w wysokości wyliczonej proporcji na dany rok do odliczenia podatku naliczonego, np. w 2013 r. - 97%, a nie w 100 %?

Czy Spółka będzie postępować prawidłowo nie wykazując od stycznia 2013 r. w deklaracji VAT-7 zakupów netto ze stawką 0%?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3 i 8-11, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku (ust. 14 ww. artykułu).

Stosownie do treści „Objaśnień do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D”, stanowiących załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r., poz. 1550) obowiązującego od 1 stycznia 2013 r. oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18.03.2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług, w części D.2 dotyczącej rozliczenia podatku naliczonego wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę pod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »