Zakup samochodu od przedsiębiorcy zwolnionego z VAT a PCC

Pytanie podatnika: Czy zakup samochodu osobowego przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (wartość rynkowa przekracza kwotę 1000 zł) od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej korzystających ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług, potwierdzony rachunkiem, będzie zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 marca 2017 r. (data wpływu - 15 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia samochodu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia samochodu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 24 lutego 2017 r. Wnioskodawca zakupił jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej samochód osobowy. Na potwierdzenie tej czynności sprzedawcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej) wystawiły rachunek, na którym widnieje informacja o podmiotowym zwolnieniu sprzedawcy z podatku od towarów i usług. Na przedmiotowym rachunku nie została wykazana żadna kwota podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zakup samochodu osobowego przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (wartość rynkowa przekracza kwotę 1000 zł) od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej korzystających ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług, potwierdzony rachunkiem, będzie zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie samochodu osobowego - przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej - od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej, która korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług, zwolnione jest z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tym artykułem podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona od podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania tej czynności cywilnoprawnej i ciąży na kupującym. Z kolei podstawę opodatkowaniu w takim przypadku, według art. 6 ust. 1 pkt 1 analizowanej ustawy, stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Stawka podatku od umowy sprzedaży rzeczy ruchomych wynosi 2% (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy).

Wreszcie, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.

Z lektury powyższych przepisów wynika, że co do zasady, w każdym przypadku zawarcia umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych, bez względu na status prawny stron konkretnej umowy, na kupującym ciąży obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednakże w tym miejscu należy wskazać, że w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych ustanowiono przepis art. 2 pkt 4, który wprowadził zasadę, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne podejmowane w ramach obrotu nieprofesjonalnego, natomiast obrót zawodowy (profesjonalny) objęty został podatkiem od towarów i usług. Z jego treści wynika zasada rozgraniczenia obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych od obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, jak również zasada wzajemnego wykluczenia tych obowiązków. Powyższe oznacza, że nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych te czynności cywilnoprawne, których dokonanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Stąd też na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych mogą wystąpić sytuacje, w których, np. umowa sprzedaży mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy, jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi bowiem, że nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

  1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
  2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
    • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo pr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »