Zagraniczne podróże służbowe: Indywidualna i ogólna polisa ubezpieczeniowa dla pracowników

Pytanie podatnika: Wnioskodawca, z tytułu zagranicznej podróży służbowej swoich pracowników, zamierza wykupić indywidualne polisy ubezpieczeniowe dla pracowników oraz wykupienie ogólnej polisy ubezpieczeniowej, której będzie właścicielem i jedynym podmiotem wskazanym jako uprawniony do otrzymania całego świadczenia ubezpieczeniowego. Czy wykupienie ww. polis stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy o podatki dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 19.07.2013 r. (data wpływu 25.07.2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17.09.2013 r. (data wpływu 19.09.2013 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-536/13-2/MK z dnia 04.09.2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z planowanym zakupem przez pracodawcę indywidualnej i ogólnej polisy ubezpieczeniowej dla pracowników delegowanych w zagraniczną podróż służbową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25.07.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z planowanym zakupem przez pracodawcę indywidualnej i ogólnej polisy ubezpieczeniowej dla pracowników delegowanych w zagraniczną podróż służbową.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W X trwają prace nad objęciem pracowników X ubezpieczeniem kosztów leczenia za granicą podczas zagranicznych podróży służbowych. Zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013.167) w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych, niezbędnych kosztów leczenia za granicą. Następuje on ze środków pracodawcy, z wyjątkiem świadczeń gwarantowanych udzielonych zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Pracownicy mogą korzystać ze świadczeń za granicą w oparciu o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która wydawana jest w celu poświadczenia prawa osoby ubezpieczonej i członków jej rodziny do rzeczowych świadczeń zdrowotnych. Jednakże należy zwrócić uwagę, że polski ubezpieczony przebywający czasowo na terenie krajów UE będzie w zakresie prawa i dostępności do świadczeń rzeczowych traktowany jak obywatel państwa, na terenie którego zostały udzielone świadczenia, w tym również w zakresie obowiązku ponoszenia częściowej odpłatności za udzielone świadczenia (tzw. udział własny pacjenta). Tak więc należy liczyć się z koniecznością opłacania przez X części kosztów leczenia za granicą w przypadku krajów należących do UE oraz całości w przypadku krajów nie należących do UE.

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 04.09.2013 r. Nr IPPB2/415-536/13-2/MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez: doprecyzowanie przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego przez wskazanie:

 • kto będzie beneficjentem ogólnej polisy ubezpieczeniowej, tj. czy będzie nim pracownik, czy Wnioskodawca...
 • jaką ochronę będzie zapewniać wykupiona przez Wnioskodawcę polisa, tj. czy obejmuje wyłącznie ubezpieczenie na wypadek zdrowia lub śmierci, czy koszty leczenia w razie choroby podczas podróży służbowej pracownika...

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie (data nadania 17.09.2013 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

 • w przypadku polisy ubezpieczeniowej ogólnej Wnioskodawca zakłada, że polisa wydana byłaby na X. Beneficjentem byłoby X, a z polisy pokrywane byłyby koszty leczenia delegowanego za granicę pracownika.
 • jeśli chodzi o zakres ubezpieczenia to planowane jest ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą w przypadku choroby powstałej podczas podróży zagranicznej, jak również ubezpieczenie kosztów transportu zwłok do kraju w razie zgonu pracownika za granicą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

 1. Czy wykupienie indywidualnej polisy dla pracownika X stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy o podatki dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361, z póź, zm.)?
 2. Czy wykupienie ogólnej polisy na X i objęcie świadczeniem wszystkich pracowników stanowi przychód pracownika jw.?

Zdaniem Wnioskodawcy, to nieodpłatne świadczenie na rzecz pracownika, nie zostało uwzględnione w art. 21 ww. ustawy zawierającym katalog przychodów (dochodów) zwolnionych od podatku dochodowego. W szczególności nie jest ono objęte zakresem zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ww. ustawy. Jednocześnie odrębne przepisy określające rodzaj należności przysługujących pracownikom nie nakładają obowiązku wykupienia pracownikowi polisy.

W obu przypadkach, tj. gdy X wykupuje indywidualne ubezpieczenie dla pracownika, czy w przypadku, gdy X wykupuje polisę ogólną, którą obejmuje wszystkich pracowników...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »